lunes, 30 de junio de 2014

Sobre o investimento de Fomento en Galicia nesta Lexislatura

Destaco entre as noticias desta mañá, que a ministra de Fomento, nunha conferencia organizada por La Voz de Galicia, subliñou que Fomento licitou en Galicia obras públicas por valor de 366,88 millóns de euros entre xaneiro e maio de 2014, o que supón un crecemento do 162% con respecto ao mesmo período do ano 2013.
Así mesmo, Ana Pastor destacou que, no que vai de Lexislatura, o investimento total de Fomento nesta comunidade ascendeu a 4.292,4 millóns de euros. Por áreas de actividade, corresponden 825,4 millóns de euros a ferrocarrís; 214,1 millóns de euros a estradas; 41 millóns de euros a aeroportos; e 74,6 millóns de euros a portos.
En materia de ferrocarrís, a ministra ten indicou que as dúas principais actuacións nas que se traballa actualmente son a AVE a Galicia, infraestrutura na que se investiron 1.807 millóns de euros entre 2012 e 2014; e o Eixe Atlántico de Alta Velocidade, onde se está a traballar no tramo Santiago-Vigo e no que practicamente todas as actuacións que quedaban pendentes están en marcha. Nesta Lexislatura, no Eixe Atlántico entre Santiago e Vigo o investimento foi de 533 millóns de euros e para 2014 dotáronse nos Presupostos Xerais do Estado (PGE) con 195,4 millóns de euros.
A ministra anunciou a creación dun plan de servizos ferroviarios de proximidade en determinadas áreas metropolitanas galegas. O estudo encóntrase en fase moi avanzada. Houbo unha campaña de enquisas e estase a calcular a demanda a través dun modelo de transporte integral e, a partir de aquí, ten logrou unha primeira proposta de itinerarios.
En canto á rede convencional, sinalou tamén que teñen dedicaron nos PGE 2014, 49,3 millóns de euros en Galicia, nos que se conceden especial importancia aos accesos ferroviarios aos portos.
Así, ten subliñou que se continúa avanzando no novo acceso ferroviario ao Porto Exterior da Coruña, mediante a redacción do Estudo Informativo, que se prevé sacar a información pública este verán, previsiblemente no mes de xullo, e cuxo custo estimado superará os 100 millóns de euros.
A ministra referiuse tamén á forte aposta do Ministerio polos portos galegos, onde o investimento total estimado para o período 2012-2014 se aproxima aos 200 millóns de euros (74,5 millóns de euros en 2014).
En canto a tráficos, cos datos provisionais de maio de 2014, dixo que o sistema portuario tería alcanzado a cifra de 193,8MTm, un 3,71% máis que nos cinco primeiros meses de 2013. En Galicia, cos mesmos datos provisionais, as Autoridades Portuarias Galegas terían movido 11,8MTm, un 6,1% do total do sistema portuario.
Sinalou que en aeroportos, o investimento total previsto nos tres aeroportos de Galicia para o período 2012-2014 ascende a 200 millóns de euros.
Respecto aos datos de actividade, segundo a previsión de peche do mes de xuño, espérase que o conxunto dos aeroportos galegos rexistre un incremento de pasaxeiros do 6,5%, sendo a suba do 3,3% se se toman os datos dos seis primeiros meses do ano.
En relación coas estradas, Ana Pastor, destacou que o investimento público nas estradas galegas durante o trienio 2012-2014 ascende a 763 millóns de euros.
Algunhas das principais actuacións destes últimos tres anos son a finalización do tramo galego de á-8 e o novo protocolo do convenio da AP-9.
Por último, a ministra referiuse á vivenda, indicando que se está reorientado o esforzo cara ao aluguer, a rehabilitación edificatoria, a rexeneración e renovación urbana.
As achegas do Ministerio a programas e actuacións en materia de vivenda en Galicia ascenden entre 2012 e 2013 a 61,68 millóns de euros e, en 2014, prevese destinar a esta comunidade outros 27 millóns de euros.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.