jueves, 1 de mayo de 2014

No Día Internacional do Traballo

Hoxe, primeiro de maio, celebramos o Día Internacional do Traballo, unha festa que ten un importante significado e tradición.
Reproduzo neste Blog o manifesto da Xunta de Galicia que comparto plenamente:
“O  Goberno Galego quere manifestar novamente o seu compromiso e sensibilidade cos dereitos da persoas traballadoras e, en especial, con aquelas que máis están a sufrir os efectos da situación actual. Por isto, a pesares de que se están dando manifestacións incipientes de cambio de tendencia, desde a Xunta de Galicia non desistiremos en apostar para que o futuro da nosa Comunidade pase por proporcionar unhas condicións de vida dignas á totalidade da cidadanía, con garantía do dereito ao traballo; así como por procurar un cambio na situación que padece a poboación, particularmente no caso dos máis desfavorecidos, como son as persoas que perderon os seus postos de traballo.
Conscientes, polo tanto, desta situación dende a Xunta de Galicia estamos a poñer en práctica todo aquilo que está ao noso alcance para que esta realidade mude, utilizando todas as ferramentas necesarias (políticas, financeiras, normativas, de participación institucional, etc.) para encontrar solucións que nos posibiliten contar cuns sectores produtivos fortes, cunhas empresas máis fortalecidas e sostibles, así como cunhas relacións laborais nas que primen a estabilidade e seguridade no traballo, a conciliación e a igualdade laboral.
O 1º de maio é, polo tanto, un día especialmente significativo no mundo do traballo e sírvenos para reafirmarnos, unha vez máis, na nosa vontade de apoiar a todas aquelas persoas traballadoras para que gocen dunhas boas e seguras condicións laborais. Centrarémonos moi especialmente en axudar a aquelas que están a busca dun posto de traballo, e para isto contamos con plans e políticas que se dirixen a corrixir esta situación, facendo especial fincapé nos colectivos identificados como prioritarios, como son as mulleres e a nosa xuventude. Para estes último, contamos cun Plan de Emprego Xuvenil, que ten deseñadas actuacións específicas para os mozos e mozas.
A Xunta de Galicia non debe actuar soa senón que, sen dúbida, acertará mellor se o fai mediante o consenso e o diálogo permanente cos sindicatos e empresarios/as, xa que mediante a concertación lograremos acadar mellores solucións para conseguir unha sociedade onde o emprego e as relacións laborais sexan consistentes.
Esta é folla de ruta coa que conta o Goberno galego nas súas políticas no eido laboral, que, estamos seguros, resultarán positivas en termos de creación de emprego xa que este é a mellor garantía para o benestar da nosa sociedade.”Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.