viernes, 30 de mayo de 2014

Visto bo ao Anteproxecto de Lei do Código Mercantil

Do Consello de Ministros celebrado hoxe, destaco o visto bo ao Anteproxecto de Lei do Código Mercantil, que substituirá ao Código de Comercio que está vixente desde 1885. O texto, no que se leva traballando desde o ano 2006, é esencial para facer efectiva a unidade de mercado no ámbito xurídico-privado.A vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestóu en roda de prensa, que a norma é unha reforma estructural que está en liña "con todo o proceso de simplificación normativa e de codificación emprendido polo Goberno". Ademais, sinalou que compila as numerosas leis que sobre a materia aprobáronse nos últimos 130 anos. 

O ministro de Xustiza, Alberto Ruiz-Gallardón, precisou que o texto supón "unha auténtica renovación na orde económica", porque non se limita a recompilar e actualizar normas existentes, senón que as adecúa ao novo contexto económico e dá resposta ás realidades que emerxeron na vida comercial. "Temos que ter moi claro que o obxectivo fundamental, ademais da modernización, é establecer a unidade de mercado en España e desta forma mellorar a competitividade, xerar riqueza e crear emprego", dixo. 

Ruiz Gallardón afirmou que "o incremento da seguridade xurídica para establecer un marco xurídico homoxéneo vai facilitar a vida aos cidadáns". Neste sentido, explicou que será unha lexislación común para todo o territorio nacional sen ningún tipo de trabas administrativas. Estará en sintonía coa lexislación doutros países, polo que facilitará as transaccións de carácter internacional. Ademais, recuperará a igualdade de todos os operadores no mercado evitando calquera situación de privilexio que puidese prexudicar aos cidadáns. 

Principais novidades:

O ministro de Xustiza avanzou que o futuro Código Mercantil está dirixido aos empresarios, aínda que se fai unha interpretación "máis moderna" dese término. Abarca a agricultores e gandeiros, antes excluídos, profesionais que exerzan actividades intelectuais, científicas, liberais ou artísticas, sempre que os seus bens e servizos destínense ao mercado. Tamén inclúe a fundacións ou asociacións que, aínda que non teñan actividade empresarial, sexan productores de bens culturais ou prestadores de servizos, así como a todas as sociedades e entidades mercantis que, aínda que non estean constituídas en España, teñan algunha actividade mercantil no país. 

Ruiz Gallardón sinalou que se regulan os negocios de transmisión da empresa, modernízase o rexistro mercantil, regúlase a contratación e a factura electrónica, a contratación en pública poxa ou a compra en máquinas automáticas. Hai unha nova regulación da fase precontractual; das cláusulas de confidencialidade e de exclusividade e inclúese a compraventa de inmobles. 

"O obxectivo da regulación é suprimir as trabas que dificulten a circulación de bens e a unidade de mercado, e isto conséguese dando solucións unívocas no conxunto do Estado para os intercambios de ámbito nacional", manifestou Ruiz-Gallardón. 

O ministro citou, como outras novidades, que se recollen as distintas modalidades de propiedade industrial e regúlanse os contratos financeiros, de préstamo, de leasing, de conta corrente, a cesión financeira de crédito e o desconto bancario. "Hai unha regulación moderna de figuras como o cheque, o pagaré, a letra de cambio. Establécese un réxime xurídico mínimo sobre as tarxetas, tanto de pago como de crédito, que permiten operacións como a retirada de diñeiro dun caixeiro", detallou. 

Tamén se regulan por primeira vez a prescripción e caducidade para evitar que se poida manter un crédito con duración indefinida mediante requerimentos extraxudiciais sucesivos.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta