viernes, 25 de abril de 2014

Medidas de apoio á competitividade do Comercio Minorista

Resalto do Consello de Ministros celebrado hoxe a aprobación da segunda edición do Plan Integral de Apoio á Competitividade do Comercio Minorista, que inclúe 32 medidas para impulsar a competitividade do comercio, en particular no ámbito do pequeno comercio.

Un Plan que está estructurado en dez eixes de actuación orientados á innovación do pequeno comercio; o fomento dos centros comerciais abertos e mercados municipais; o apoio financeiro ás empresas; a promoción comercial; o impulso da substitución generacional e os emprendedores; o aproveitamento das sinerxias entre comercio e turismo; a mellora da seguridade comercial; a adopción de medidas lexislativas de impulso á actividade comercial e de eliminación de barreiras á actividade; o apoio á internacionalización do comercio español; e a mellora da formación e a creación de emprego.

Modernización das zonas comerciais

Ademais das medidas xa contempladas no plan de 2013 de axudas a mercados e zonas de gran afluencia turística, incorpóranse ao plan as liñas de axudas do Ministerio de Fomento, que poden repercutir na mellora das zonas comerciais urbanas dentro do marco do Plan Estatal de Rehabilitación de edificios, e a rexeneración e renovación de zonas urbanas e turísticas que desenvolve a Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Chan.

Apoio ao financiamento


O Plan integra todas as liñas ICO específicas para o sector destinadas a apoiar investimentos e liquidez en Pemes e autónomos. O sector comercial minorista constituíu un dos sectores máis importantes na utilización destas liñas o ano pasado.

En 2013, no sector do comercio minorista, as liñas ICO financiaron 31.404 operacións, o que representou a concesión de créditos por un importe de 1.232 millóns de euros, que xeraron un investimento total de 1.633 millóns de euros.

Estes datos supuxeron un aumento do 3,6 por 100 en crédito concedido, con 43 millóns máis que en 2012, e 18 por 100 máis de operacións financiadas, 4.800 operacións máis que as que se financiaron no exercicio anterior.

Innovación e novas tecnoloxías

O comercio electrónico bateu un novo récord de facturación no segundo trimestre de 2013, cando alcanzou un volume de negocio de 3.185,3 millóns de euros, o que supón un 20,6 por 100 máis que no mesmo trimestre de 2012. Estes datos explican a importancia da incorporación do pequeno comercio a esta canle de venda ademais do presencial tradicional.

A innovación e a apertura da canle on-line se implementan a través de de o programa de Rede.é "Vendes en Internet?", de asesoría e fomento do comercio electrónico como nova canle de venda entre pemes e autónomos. En 2013 o programa tivo máis de 3.600 beneficiarios; a web formativa conta con máis de tres mil usuarios rexistrados.

Este programa incorpora actuacións de asesoramento e implantación de solucións de comercio electrónico destinados ás Pemes, e conta en 2014 cunha dotación de 10,4 millóns para axudas.

Promoción comercial e do turismo de compras

No ámbito da dinamización de centros comerciais urbanos, no ano 2013 actuouse en dezasete áreas comerciais tradicionais españolas que integran máis de 6.300 comercios. Cabo destacar a execución de plans de marketing para a promoción comercial e turística de eixes comerciais tan significativos como o Passeig de Gràcia de Barcelona ou o centro de Madrid, onde se desenvolveu a campaña "Madrid destino 7 estrelas".

Tamén desde a Sociedade Estatal para a Xestión da Innovación e as Tecnoloxías Turísticas (SEGITUR) seguiranse desenvolvendo Apps móbiles "Guías de destino". En 2013 leváronse a cabo en once destinos piloto, entre eles Santiago de Compostela, nos cales facilítase aos turistas guías virtuais para móbiles e tabletas, onde poden acceder a información actualizada sobre o destino e realizar xestións. Ao mesmo tempo, desde Turespaña incorpóranse novas actuacións para promover e potenciar a imaxe de España no exterior como destino de compra para o turismo.

Comercio seguro

Púxose en marcha un plan de comercio seguro que a Dirección Xeral da Policía impulsou desde 2013 en colaboración cos propios comerciantes. 

A través de medidas preventivas e informativas por parte dos efectivos da Policía Nacional e da Garda Civil, que van ter continuidade no plan de 2014, conseguiuse unha disminución sensible da delincuencia: en 2013, no ámbito de actuación da Policía Nacional, os hurtos diminuíron en 6 por 100 interanual e as estafas con tarxeta víronse reducidas nun 24 por 100; o roubo con forza nas cousas, un 20 por 100; e o roubo con intimidación, un 8 por 100.

Formación, emprego e internacionalización

A xeración de emprego e a formación no sector comercial son, de novo, obxectivos prioritarios nesta segunda edición do plan. 

Este ano, ademais de continuar o desenvolvemento do máster en Distribución Comercial de Gran Consumo, o Centro de Estudos Económicos e Comerciais (CECO) impartirá a primeira edición do curso on-line para a formación específica de axentes comerciais.

Desta forma, leste mesmo mes de abril comeza a primeira edición do "Curso on-line para Axentes Comerciais", impulsado pola Dirección Xeral de Comercio Interior e o Colexio de Axentes Comerciais. Está previsto que ao longo do ano 2014 fórmense entre oitocentos e mil novos axentes comerciais que obterán unha certificación profesional oficial a expededir pola Dirección Xeral de Comercio Interior.

Situación do comercio minorista:

O comercio supón o 12,1 por 100 do PIB total da economía española. O comercio minorista constitúe por si só o 5,3 por 100 do PIB total. As 1.828.694 persoas ocupadas no comercio minorista supoñen o 10,9 por 100 do total de ocupados da economía española.

A pesar do impacto da crise no sector do comercio, as vendas do comercio minorista empezan a mostrar un cambio de tendencia nos últimos meses de 2013 e alcanzan taxas interanuales positivas en setembro ( 2 por 100), novembro ( 1,9 por 100) e xaneiro de 2014 ( 0,5 por 100). No mes de febreiro, cos últimos datos dispoñibles, sete Comunidades Autónomas aumentaron as súas vendas respecto ao mesmo mes de 2013. É especialmente destacable que as Comunidades máis turísticas son as que teñen os maiores incrementos nos últimos meses: Canarias ( 4,3 por 100), en valores positivos das vendas desde xullo; Illes Balears ( 1,1 por 100), en positivo desde abril; e Comunidade Valenciana ( 1 por 100), en positivo desde setembro. Tamén Galicia ( 0,7 por 100) e Navarra ( 1,6 por 100) teñen valores positivos desde setembro; e Cataluña ( 1 por 100), desde novembro. 

En canto á ocupación no comercio minorista, comparando os datos medios dos anos 2012 e 2013, xa hai oito Comunidades Autónomas que presentan taxas interanuales positivas de ocupación no comercio minorista, a Comunidade Valenciana creceu en 10.762 ocupados; a Comunidade de Madrid, en 7.966; Illes Balears, en 3.989; Asturias, en 3.270; Estremadura, en 1.954; Canarias, en 1.151; País Vasco, en 1.049; e A Rioja, en 91. 

O carácter estratéxico do sector, a necesidade de consolidar o cambio de tendencia, así como as novas oportunidades do mercado, están detrás do Plan Integral de Apoio á Competitividade do Comercio Minorista de España 2014, que contou coa colaboración dos Ministerios de Emprego e Seguridade Social; Fomento; Industria, Enerxía e Turismo; Interior; Xustiza; Facenda e Administracións Públicas; e Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. Para a execución do Plan trabállase tamén con Comunidades Autónomas, Concellos, Cámaras de Comercio, Mercasa e as principais organizacións empresariais do sector. Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.