martes, 8 de abril de 2014

Comparecencia sobre a Estratexia de Loxística

Esta mañá compareceu na Comisión de Fomento do Congreso dos Deputados o Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte e Vivenda, Rafael Catalá Polo, para informar da Estratexia Loxística que elaborou o Ministerio de Fomento e que foi públicamente presentada pola Ministra o pasado 25 de novembro en Cádiz.
Unha estratexia que está enmarcada no PITVI, o Plan de Infraestructuras, Transporte e Vivenda 2012-2024, actualmente en fase de información pública, que constitúe a folla de ruta da política do gobernó do PP en materia de transporte e infraestructuras a longo prazo.

Dese xeito, estableceremos entre todos as bases para unha decisiva contribución deste importante sector á recuperación da economía e ao crecemento do emprego no noso país.
 Os retos aos que facemos fronte con esta estratexia son os de reducir os tempos, mellorar a calidade e conseguir unha redución dos custos logísticos. Todo iso traducirase nun aumento da competitividade da industria e da economía española no seu conxunto.


O seu desenvolvemento conlevará a realización de investimentos por un valor aproximado de 8.000 millóns de euros.

Os efectos que se perseguen son os seguintes: 
- A mellora da eficiencia do transporte e os servizos loxísticos, cun impacto significativo no aforro de custos, debidos, en parte, a mellora da intermodalidade e a mellor utilización das capacidades de nosas as infraestructuras.

- O reforzo do posicionamiento internacional do sector loxístico español mediante unha captación de fluxos de mercancías nun escenario globalizado.


- O incremento da competitividade dos nosos sectores produtivos e industriais.


- O aumento da actividade económica e o emprego

E o desenvolvemento sostible do sistema, mediante:

. Redución de custos para a sociedade, como os accidentes, a contaminación acústica ou a conxestión.
. Redución das afeccions ao medio ambiente, pola utilización de modos menos agresivos e con menos emisións de gases de efecto invernadero, de forma coherente coas políticas europeas de transporte sostible.
. Redución da dependencia enerxética exterior, ao diminuír o consumo de combustibles fósiles no sector transporte.

Igualmente teranse en conta as necesidades futuras de transporte e loxística en función da demanda de mercancías no horizonte do 
do PITVI para todos os modos de transporte.
Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.