viernes, 21 de marzo de 2014

España terá signados 36.130 millóns de euros dos Fondos Estructurais e de Investimento Europeos (EIE)

Destaco hoxe do tratado no Consello de Ministros, que analizou un informe sobre o Acordo de Asociación que recolle a programación dos Fondos Estructurais e de Investimento Europeos (EIE) para o próximo período 2014-2020.

España terá asignados 36.130 millóns de euros.

A vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacou que este documento, que será remitido á Comisión Europea o próximo 22 de abril, ten como obxectivo aumentar "a cohesión económica, social e territorial entre os distintos territorios españois maximizando o impacto destes fondos".

Sáenz de Santamaría recordou que "os fondos foron obxecto dun difícil proceso de negociación" no que España alcanzará un volume de recursos moi similar ao obtido nos anos 2007-2013 e un saldo positivo nas súas relacións con Europa do 0,20%.

O ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro engadiu que o Acordo de Asociación suscita como principal reto aumentar a productividade e a competitividade, promover o emprego e contribuír á recuperación económica en España, que "segue sendo un receptor neto dos fondos da Unión Europea, aínda que sexa nunha porcentaxe modesta".

Montoro detallou que, dos máis de 36.000 millóns de euros que recibirá España, 19.393 destinaranse aos fondos estructurales para o desenvolvemento rexional (FEDER); 8.446 ao Fondo Social Europeo (FSE) e 8.291 ao Fondo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

A dotación para o Fondo Europeo Marítimo e Pesquero (FEMP) aínda se está negociando. Ademais, estas cifran inclúen 943 millóns de euros destinados á implantación da Iniciativa de Emprego Xuvenil.

O ministro apuntou que mentres que agora as axudas FEDER destínanse ao investimento en grandes infraestructuras, no próximo periodo se enfocarán cara á economía do coñecemento.

Neste sentido expuxo once obxectivos temáticos, entre os que figuran a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico; mellorar a competitividad do sector agrícola, da pesca e a acuicultura; promover a adaptación ao cambio climático; promover o transporte sostible, así como o emprego e a movilidade laboral.

Como novidades, Cristóbal Montoro sinalou que a iniciativa Pemes será unha liña de préstamos para o investimento e para o capital circulante. España prevé dedicar 800 millóns de euros a este instrumento, que pode chegar a mobilizar ao redor de 4.000 millóns.


A contribución dos fondos europeos pode ser do 100%.

O ministro tamén indicou que se abre a posibilidade a que un fondo privado poida cofinanciar un fondo europeo.