martes, 25 de febrero de 2014

Na Radio Galega, opinando sobre o debate xeral sobre o estado da Nación

Comezo a mañá de hoxe intervindo no programa “Os almorzos” na Radio Galega, para dar as miñas impresións sobre o debate de política xeral sobre o estado da Nación que comeza ao mediodía.

Dixen que é un debate ao que acode o presidente Mariano Rajoy coa intención de presentar un balance serio e unhas perspectivas de futuro realistas, cunha actitude receptiva, aberta ao diálogo e confiada nas achegas que desde os diferentes grupos parlamentarios quéiranse facer chegar, todo iso co fin de contribuír ao mellor exercicio da responsabilidade de goberno e ao adecuado funcionamento democrático das nosas institucións.
 
Engadín que previsiblemente aludirá a como Goberno tivo que facer fronte a unha situación de profunda crise económica e de desconfianza dos cidadáns nas institucións.

Recordará a enorme axenda de reformas e como co esforzo conxunto do Goberno, de todas as Administracións e dos cidadáns,  España volveu á senda da estabilidade, deixando atrás os momentos de maior dificultade da nosa economía e fixando uns sólidos cimentos, que nos permitirán encarar o futuro con mellores perspectivas e máis oportunidades.

Volveu a estabilidade ás contas públicas, se normalizou o acceso aos mercados financeiros, asegurouse a solvencia e transparencia das entidades bancarias, e recuperouse a competitividade perdida e logrouse que o sector exterior convértase no novo vector do crecemento no noso país.

Falará da trascendental reforma das Administracións Públicas. Un obxectivo que comparten todas as Administracións e que evidencia as vantaxes que permiten a colaboración e cooperación entre todos os niveis e instancias administrativas. Tamén sobre as reformas para garantir a viabilidade e sostibilidade do Estado do Benestar e para protexer a quen, nunha difícil conxuntura, sofren en maior medida os impactos da crise.

Rajoy informará como pensa avanzar no que será o obxectivo prioritario do Goberno nesta segunda metade de legislatura: trasladar as tendencias que apuntan á recuperación da economía á realidade dos fogares españois. O problema do desemprego, en especial o paro xuvenil é a maior prioridade.

Sen dúbida aludirá a como pensa abordar unha reforma integral do sistema tributario, co obxectivo de definir un modelo máis sinxelo, que permita garantir a suficiencia de recursos á vez que contribuír ao crecemento económico.

Tamén falará da estabilidade democrática do noso país que segue sendo un valor engadido de primeira orde, que permite afrontar con determinación reformas de gran calado. É un valor que resulta necesario preservar por encima de calquera incerteza, e máis aínda, esixe manter a determinación en grandes políticas de Estado como é a loita contra o terrorismo, coa mesma política que está servindo para a súa derrota.
 
Rematei diciendo que Insistirá en que é preciso despexar calquera sombra sobre o funcionamento das institucións e restaurar a confianza que merecen para os cidadáns. Falará da nova Lei de Transparencia que constitúe un dos alicerces fundamentais no programa de rexeneración democrática que está impulsando o Goberno co propósito de erradicar calquera opacidade na xestión de asuntos públicos e pechar calquera espazo á corrupción.
 
Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.