viernes, 17 de enero de 2014

Sobre a reforma das Administracións Públicas

Esta mañá tivo lugar o Consello de Ministros no que se volveron a tomar importantes acordos dos que informou a vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría. 

Deu conta da presentación no Consello de Ministros do informe de cumprimento da Comisión para a Reforma das Administracións Públicas (CORA). 

Dixo que en seis meses de vixencia todas as medidas da CORA puxéronse en marcha: 44 están completamente finalizadas, máis do 20%, e o resto están en fase de execución. 

Unha das primeiras medidas que se adoptou para racionalizar a Administración Pública foi atallar a morosidade no pago a proveedores, o que supuxo unha inxección de case 42.000 millóns na economía e o pago a máis de 230.000 proveedores. 

Esta medida de choque completouse con outras de carácter normativo e estructural como a relativa ao control da débeda comercial no sector público e a lei de impulso da factura electrónica, que impedirán no futuro volver a estas situacións de morosidade. 

Outra das normas aprobadas en favor dunha administración menos burocrática e máis eficaz é a Lei de Garantía de Unidade de Mercado. Por primeira vez, dixo Sáenz de Santamaría, temos unha lei que permite que os produtos e servizos funcionen libremente sobre a base de "licenza única, lexislación de orixe e confianza mutua entre administracións". 

Redimensionar o tamaño de todas as administración deu como resultado, segundo explicou Sáenz de Santamaría, que a redución neta de entidades, no ámbito da Administración Xeral do Estado, alcanzará preto de 90. No ámbito das comunidades autónomas 751 e no das entidades locais 1.016. 

As compras en común, a simplificación administrativa, a eliminación de duplicidades e a cooperación entre administracións foron outras das medidas postas en marcha polo Goberno en favor dunha administración máis eficiente, máis eficaz e máis barata. 

A vicepresidenta avanzou que ao peche do exercicio 2012 o axuste en gastos, especialmente correntes e de funcionamento, de todas as Administracións Públicas, foi de 30.000 millóns de euros. Deles 10.000 destináronse ao incremento dos intereses da débeda e ás prestaciones por desemprego. 

Tamén anunciou que no mes de febreiro, co peche do exercicio, poderase dar a cifra de aforros do ano 2013. 

A portavoz do Goberno sinalou que o impulso dado hoxe polo Consello de Ministros á racionalización do sector público estatal, a través dun Proxecto de Lei, aborda a supresión de determinados entes que non poden eliminarse por vía de real decreto ou de acordo, senón que necesitan unha lei para levarse a efecto. Tal é o caso do Instituto Nacional de Consumo, que se fusiona coa Axencia Española de Seguridade Alimentaria, ou do Instituto da Muller. 

Tamén se contemplan medidas de simplificación como a referida á licenza deportiva única, ou a que dispón que o BOE convértase no taboleiro único onde se publiquen os edictos de todas as administracións. 

Complementario a este Proxecto de Lei, o Consello de Ministros estudou o Anteproxecto de Lei que reforma a Lei Orgánica do Poder Xudicial, co fin de delegar nas Comunidades Autónomas que asumiron as competencias de Xustiza a xestión da xubilación do persoal dos corpos xerais e especiais ao servizo desta Administración, así como as posibles prórrogas de permanencia no servizo. 

O Consello de Ministros tamén aprobou a remisión ás Cortes Xerais do Proxecto de Lei polo que se modifica a Lei de Responsabilidade Ambiental, de 2007, co que se garante a obrigación de previr, evitar e reparar as ameazas e os danos ambientais. 

Este Proxecto de Lei, segundo dixo Sáenz de Santamaría, tamén ten algún impacto no ámbito da simplificación administrativa, pois, reduce os procedementos e axústaos ao potencial risco das empresas que poden incurrir nalgunha conduta de responsabilidade medioambiental. 

Ademais, amplía o concepto de dano medioambiental de maneira que tamén se aplique ás augas mariñas. 

Sen dúbida un conxunto de decisións na boa dirección.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.