miércoles, 22 de enero de 2014

Debate sobre o último Consello Europeo:"comezamos un tempo novo"


Continúa hoxe o Pleno do Congreso e o primeiro debate foi o relativo á comparecencia do presidente, para informar sobre o Consello Europeo dos pasados días 19 e 20 de decembro.

Mariano Rajoy afirmou que, tras dous anos participando nas reunións do Consello Europeo, e a tenor do que coñecía por outros xefes de Estado e de Goberno, desde outubro de 2008 a "zozobra e o desasosego" planeaban sobre todas e cada unha das reunións.
Esta percepción, segundo o presidente do Executivo, cambiou a partir do último Consello: "Terminábase o ano con expectativas radicalmente distintas e coa palpable sensación de que comezabamos un tempo novo", asegurou.
A iso contribuíron, segundo Rajoy, os avances na política común de seguridade e defensa, que se evaluarán no próximo Consello Europeo de xuño, ou en política económica e social. Neste capítulo sinalou que o Estudo Prospectivo Anual afirma que, "aínda que a recuperación segue sendo incipiente, as perspectivas económicas son globalmente máis positivas".
Neste sentido explicou que as conclusións do Consello mencionan tamén a necesidade de restablecer o préstamo normal ás pequenas e medianas empresas e destacan o papel protagonista do Banco Europeo de Investimentos. Rajoy anunciou que o Goberno participará na iniciativa PYMEs con 1.000 millóns de euros, fondos que "servirán de garantía para as operacións de préstamo do BEI ás pymes españolas".
Por outra banda, indicou que "a prioridade é a creación de emprego e a loita contra o desemprego, en particular o desemprego xuvenil". A este respecto informou que o pasado 20 de decembro o Goberno remitiu á Comisión Europea o seu plan de posta en práctica da Garantía Xuvenil.
Con todo, o gran avance do último Consello Europeo, a xuízo do presidente do Goberno, foi a creación do Mecanismo Único de Resolución, requisito imprescindible para afianzar a unión bancaria europea. A súa importancia radica en que "no caso de que chegue a ser necesario reestruturar ou resolver un banco, levarase a cabo preferentemente con recursos dos accionistas, acreedores e o sector financeiro, minimizando o custo para o contribuyente".
O mecanismo constará dunha autoridade única de resolución -que decidirá de forma "eficiente, efectiva e rápida" e cuxa posta en marcha non esixe modificar os tratados-, e un fondo único de resolución "integrado por contribucións do sector financeiro". Permitirá que cando un Estado membro necesite resolver unha entidade financeira poida "recorrer a fondos europeos aportados por toda a industria bancaria europea".
Mariano Rajoy resaltou dous logros relevantes en materia de política exterior: o acordo de pesca entre a Unión Europea e Marruecos, "cuxo impulso foi unha das primeiras decisións do meu Goberno no ámbito europeo", e a modificación do regulamento comunitario para eximir da obrigación de visado aos cidadáns de Colombia e Perú que se despracen temporalmente ao espazo Schengen.
O presidente recordou que eran os únicos países da zona cun acordo de libre comercio coa Unión cuxos nacionais debían obter visado. A modificación, explicitou, supón "un instrumento de especial valor para facilitar os contactos entre persoas da Unión Europea e estes países, e facilitará as relacións económicas e comerciais, algo de especial relevancia para Europa por tratarse de dúas economías cada vez máis puxantes e dinámicas".
Ademais, referiu que o Consello Europeo reiterou o seu apoio ao sistema comercial multilateral e á conclusión de Róldaa de Doha e, doutra banda, fixo seu "o obxectivo de lograr en Siria unha transición democrática integradora".
Segundo o balance realizado por Mariano Rajoy no Congreso, o Consello Europeo logrou "identificar adecuadamente os retos e as prioridades de Europa, definir as políticas e poñer os medios para coroalos con éxito. Grazas a iso hoxe podo dicir que contemplo non só o futuro, senón tamén o presente, con esperanza".
Para chegar a este punto considera que foi moi relevante contar cunha posición española forte e ben definida, grazas ao respaldo maioritario no Congreso dos Deputados da proposición non de lei adoptada o 25 de xuño que determinaba a postura do noso país respecto de a política europea.
Rajoy resaltou que "a participación de todos os grupos parlamentarios na formulación das prioridades da política europea de España constitúe un enorme factor de fortaleza e credibilidade". Por iso instou a que esta forma de actuar convértase "en algo habitual no futuro".

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.