domingo, 8 de diciembre de 2013

Sobré o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados

O Pleno da próxima semana comezará o martes 10 de decembro, ás 16:00 horas, co debate de toma en consideración da proposta do Parlamento vasco de reformar a lexislación do réxime xeral da Seguridade Social; así como da proposta do Grupo Socialista de modificar a Lei Orgánica 8/2007, de 4 de xullo, sobre financiamento de partidos políticos.

A continuación veranse as proposicións non de lei. A primeira, do Grupo Popular relativa á especialización intelixente; e a segunda, dos grupos parlamentarios Socialista, de IU, ICV-EUiA e CHA, de UPyD, Mixto e de CiU, sobre a defensa e promoción dunha televisión pública en valenciano e de calidade na Comunitat Valenciana.
 
Para rematar, debateranse as mociones consecuencia de interpelacions urxentes.
 
O Pleno renovarase o mércores, ás 9:00 horas, coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpelacions urxentes.
 
A sesión plenaria do xoves retomarase ás 9:00 horas cos debates de totalidade de diferentes iniciativas lexislativas. O primeiro deles, sobre o Proxecto de Lei pola que se delega no Goberno a potestade de dictar diversos textos refundidos, en virtude do establecido no artigo 82 e seguintes da Constitución española; o Proxecto de Lei de Tratados e outros acordos internacionais; e para rematar, o Proxecto de Lei Orgánica pola que se modifica a Lei Orgánica 10/1995, de 23 de novembro do Código Penal.
 
Posteriormente, terá lugar o debate do dictame de comisión relativo ao Proxecto de Lei para a protección dos traballadores a tempo parcial e outras medidas urxentes na orde económica e social. Unha vez votados o dictame e as enmendas, este proxecto continuará o seu tramitación no Senado.

A continuación, darase paso á convalidación ou derrogación do Real Decreto-Lei 14/2013, de 29 de novembro, de medidas urxentes para a adaptación do dereito español á normativa da Unión Europea en materia de supervisión e solvencia de entidades financeiras.
 
Para rematar, terá lugar o debate da proposta da Comisión de Igualdade para a creación dunha subcomisión para a análise e estudo da trata de seres humans con fins de explotación sexual.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta