miércoles, 18 de diciembre de 2013

Continúan os traballos da Subcomisión de estudo e análise do sistema ferroviario español

Esta tarde celebramos unha nova reunión da Subcomisión de estudo e análise do sistema ferroviario español, vencellada á Comisión de

Fomento na que recibimos dúas comparecencias de expertos, a de Miguel Rodríguez Bugarín. Profesor de Ferrocarrís da Escola de Enxeñeiros de Camiños, da Universidade da Coruña e a de Ricardo Insa Franco. Profesor de Ferrocarrís da Escola de Enxeñeiros de Camiños, da Universidade Politécnica de Valencia.

Estas reunións realízanse a porta pechada e nela os comparecientes aportan a súa opinión sobre diversas cuestións e responden a preguntas dos deputados.
 
 
O obxectivo final desta Subcomisión é a redacción dun informe sobre a situación das infraestructuras ferroviarias e facer propostas de mellora do sistema ferroviario español en aras a conseguir maior seguridade, prevención, competitividade, cohesión e vertebración territorial.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta