miércoles, 13 de noviembre de 2013

Uns orzamentos que marcan o final da recesión e o camiño cara ao crecemento económico

Tiven onte oportunidade de escoitar as intervencións de diferentes ministros do Goberno para explicar o proxecto de orzamentos do seu departamento para 2014.

Destaco aquí a intervención do ministro de economía e competitividade, Luís de Guindos Jurado.


Afirmou que son uns orzamentos que marcan o final da recesión e o camiño cara ao crecemento económico, son austeros, e lóxicamente están condicionados pola contorna internacional.

Dixo que nos atopamos nas portas dunha recuperación aínda débil, aínda fráxil, pero que pon de manifesto un cambio de tendencia, un punto de inflexión. E que o cambio de percepción, o cambio de sentimento con relación a España é o mellor aval para perseverar na estratexia de política económica, e para proseguir coa corrección de todos os desequilibrios acumulados, continuando co noso programa de reformas. En definitiva é a forma de volver crecer.

Afirmou que o cadro macroeconómico que serve de fundamento e de sustento aos Orzamentos Xerais do Estado para 2014 recolle lógicamente esta mellora. Non obstante as proxeccións que se inclúen no mesmo son prudentes e conservadoras.

Proxeccións que certifican que efectivamente España deixou as taxas de crecemento negativas no segundo trimestre deste ano, e que as taxas de crecemento positivas intertrimestrales producíronse xa.

Dixo que prácticamente é a primeira vez desde o inicio da crise, fai xa case seis anos, que se proxecta un crecemento para 2014 por encima do 0,5% para a economía española. E prevese para o ano 2014, que en términos de EPA crearase emprego neto, e fundamentalmente o que continuaremos tendo ao sector exterior como o motor da recuperación. Terá unha achega positiva ao crecemento de algo máis dun punto, 1,2 puntos do PIB, e á súa vez haberá unha estabilización da demanda interna, da demanda doméstica.

Sobre o dinamismo e a fortaleza das exportacións, dixo que a proxección é que no ano 2014, por primeira vez en moito tempo, España terá unha balanza comercial superavitaria.

Tamén prevén que o superávit da conta corrente de balanza de pagos, que este ano estará próximo ao 2% do produto interior bruto, se vaia ampliando, o cal debe facilitar a redución dunha das losas fundamentais da economía española, que é o endebedamento exterior.

Con respecto á demanda interna, Luís de Guindos prevé unha estabilización. Dixo que o consumo privado por primeira vez desde o inicio da crise vai crecer, e vaino a facer fundamentalmente como consecuencia da mellora da confianza do consumidor e a estabilización do mercado de traballo, que á súa vez se verá axudada como consecuencia dunha situación de inflación moi reducida, de evolución de prezos moi próxima a unha moderación.

Recoñeceu que un dos principais problemas que afecta ao pequeno comercio é o acceso ao crédito, e para melloralo adoptáronse diferentes medidas: a reorientación a pequenos créditos e a pemes do Fondo financeiro do Estado de axuda ao comercio interior e que adicionalmente, desde unha perspectiva máis global, o ICO estase envorcando no financiamento de pemes.

Recordou o esforzo presupuestario realizado polo Goberno para apoiar o I+D +i, destacando as seguintes: as bonificacions do 40% á Seguridade Social para o persoal investigador e unha dedución fiscal introducida en xuño na Lei do Emprendedor, coñecida como o cheque I+D, que devolverá máis de 400 millóns de euros ao ano ás empresas innovadoras.

Recoñeceu non obstante que conseguir un modelo de I+D+i competitivo a nivel global, en liña cos mellores modelos europeos, non soamente é cuestión de esforzo presupostario, como dicía anteriormente, senón que esixe acometer cambios estructurais. Engadiu que nun exercicio máis de transparencia, está en marcha coa Comisión Europea unha análise comparada do noso sistema de I+ D+ i.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta