sábado, 2 de noviembre de 2013

Actuar sobre un sector eléctrico con sobrecapacidade de xeración instalada e demanda reducida

Na pasada sesión plenaria do día 31 tivemos o debate de totalidade do Proxecto de Lei sobre o Sector Eléctrico. 

Interveu polo noso Grupo o portavoz de Enerxía, o coruñés Antonio Erias, que apoiou o Proxecto de Lei dados os resultados cultivados ata a data polas reformas introducidas polo Goberno neste sector, pois “de non actuar, o déficit de tarifa excedería os 10.000 millóns en 2012 e, ademais, logrouse evitar o alza dos prezos da luz equivalentes a un 42%”.

Erias encadrou esta norma dentro dun proceso de reforma “valente, inevitable e necesario” que “conseguiu introducir cambios na dirección correcta”, levándose a cabo “en pouco tempo” ante as esixencias imperioso da gravidade “dunha situación de recesión económica e cun sector eléctrico con sobrecapacidade de xeración instalada e demanda reducida”.

”Non cabía exporse un proceso participativo e aberto e asumiuse a responsabilidade de implementarla por etapas intentando que a non estabilidade e a non sustentabilidade económica do sistema eléctrico lastrasen a nosa credibilidade e reputación internacional”, engadiu.

Na súa alocución, rexeitou por “falaces” as emendas de totalidade presentadas por seis grupos parlamentarios xa que, como explicou, a futura lei persegue “promover un novo escenario de estabilidade sobre o que asentar as bases dunha nova política enerxética que permita satisfacer o interese xeral, a competitividade, a sustentabilidade e a seguridade de subministración”.

Erias sinalou que os datos falan por si sos e contrapuxo as cifras do período 2005-2012 - cando os prezos aumentaron un 67%; os custos regulados eleváronse un 197% e as tarifas de acceso fixérono un 122% -, co feito de que desde 2006 só producíronse 3 ocasións nas que houbo diminucións no prezo da electricidade: outubro de 2012, xaneiro de 2013 e abril de 2013. 

O deputado galego tamén analizou a enmenda a totalidade presentada polo PSOE, que constitúe “unha autocrítica redentora de todos os males que nos conduciron ata aquí”. “Só así -dixo-, pódese entender que se fale de emendar os erros nesta lexislatura e esquézanse dos que soportamos ao longo dos último sete anos”. 


As emendas de devolución presentadas polos grupos Socialista; de CIU; UPyD; e Mixto (BNG, ERC e Compromís), foron rexeitadas con 137 votos a favor e 178 en contra ; e a de texto alternativo de EU, ICV-EUiA, CHA, con 17 votos a favor, 178 en contra e 124 abstencións. 

A sua avocación a Pleno rexeitouse con 138 votos a favor, 174 en contra e 2 abstencións, co que unha vez aprobado pola Comisión remitirase directamente ao Senado. 

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta