martes, 22 de octubre de 2013

Comezou o debate de totalidade do Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2014

O Congreso acolle desde hoxe o debate de totalidade do Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2014.

O ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, abriu, ás 12,00 horas, o debate desde a tribuna para defender en nome do Goberno o proxecto de lei.

Comezou afirmando que o próximo ano 2014 será o ano da recuperación económica de España e da solidariedade, da atención, das axudas aos que máis necesitan desa axuda, na crise que seguimos atravesando.

Dixo que “a recesión acabaría técnicamente no segundo trimestre do ano 2013, en términos de comparación intertrimestral da evolución da actividade económica do noso país, falta que recuperemos claramente o crecemento económico suficiente para crear emprego, pero estamos niso. Hoxe podemos dicir que non só hai luz ao final do túnel, senón que o que se atisba é a saída do túnel da crise económica de España”


Explicou que este orzamento está comprometido coa austeridade e co equilibrio presupuestario e que encauza as finanzas públicas -ingresos e gastos- cara á estabilidade orzamentaria definida no artigo 135 da nosa Constitución e fundamento do que debe ser nosa recuperación económica.

Tras facer un repaso ás políticas do Goberno afirmou que “si hoxe estamos ás portas da saída da crise é porque hai un empeño reformista deste Goberno, un empeño reformista que foi traducido na iniciativa política desta Cámara, do Congreso dos Deputados, e tamén do Senado de España, que a través da estabilidade política está permitindo que o noso país viva as transformacións máis profundas, máis intensas e tamén máis rápidas da nosa democracia”
Máis adiante se autopreguntó: ¿Por que podemos dicir, hoxe xa con moita máis severidade, un ano logo da presentación do proxecto de lei de orzamentos de 2013, que temos asentadas as bases do crecemento económico?

E respondeu que era por tres razoes absolutamente fundamentais e básicas. A primeira, polo cambio de signo da nosa balanza por conta corrente. Dixo que “ninguén aventuraba que España a finais de 2012 ía pechar cun saldo por conta corrente equivalente ao 3%, entre o 2,5 e o 3% do seu produto interior bruto".

A segunda razón, o acceso aos mercados financeiros, que "ademais permite refinanciar a débeda do noso sector bancario, a débeda das nosas empresas e está permitindo tamén un alivio patrimonial financeiro importante desde o momento en que a Bolsa está recoñecendo e premiando o traballo que están facendo as empresas españolas en términos de desapalancamento financeiro e recuperando a capitalización bursátil, o equivalente a 200.000 millóns de euros, que vén ser un 40% do que perdeu a Bolsa española no traxecto da longa crise económica que padecemos “

E citou como terceira razón que vai reforzar a nosa capacidade de competir e a impulsar o noso crecemento económico, “a moi baixa inflación na que xa estamos instalados neste final de ano e que nos pode levar -levaranos con toda seguridade- a que os IPC de final de ano estean por baixo do 1%, algo que xamais viramos na historia económica de España: inflacións moi baixas que permiten que millóns de españois recuperen a súa capacidade económica, a súa capacidade adquisitiva sen necesidade de ver incrementos nominais das súas rendas e xa que logo que fai que todos os vellos debates das revalorizacións en términos de garantía, de capacidade económica, non teñan ningún sentido”

Engadiu que “o debate público agora é canto imos crecer o ano próximo, ese é o debate público, é dicir sobre a intensidade da recuperación económica de España, sobre canto emprego vaise a crear a partir do cambio das relacións laborais introducido pola reforma laboral que aprobou o Goberno a comezos de legislatura. Este é o debate, o debate do servizo do orzamento ao crecemento económico”
Afirmou que “agora, un ano despois ninguén fala do rescate de España; antes ao contrario, cada vez hai máis voces que opinan que España empeza a ser un exemplo. Un exemplo como o que cita o director para Europa do Fondo Monetario Internacional na Conferencia do FMI celebrada recientemente en Washington, un referente nas políticas de axuste feitas en coordinación con Europa”

Noutro momento dixo: xuntos podemos e debemos avanzar, xuntos somos máis capaces. Divididos, segregados, non sairiamos da recuperación e poñeriamos en perigo o proxecto europeo. Por iso, desde o Goberno, nun día como o hoxe, concitamos o debate da recuperación económica como prioridade en toda España e ante todos os cidadáns, desde o proxecto europeo que tamén é o asentamento das nosas liberdades, dos valores de entendemento e de cohesión entre os europeos”


Explicou que: “o gasto dos ministerios redúcese un 4,4%, seguimos baixando gasto da Administración, gasto público que significa tamén renunciar a políticas públicas, pero facémolo precisamente para que haxa marxe. Están programados máis de 2.000 millóns de euros de redución de carga de intereses para que haxa marxe para pagar a nosa protección social, para que haxa marxe para que os cidadáns cuxa renda depende únicamente das rendas públicas non teñan ningún temor, posto que nestes orzamentos non se lles reduce esas rendas públicas senón antes ao contrario. Os gastos de protección social crecen nestes orzamentos un 4,5%, as pensións chegan a crecer un 4,9%, e iso é compatible coa consecución de obxectivos de redución do déficit público como os que pretendemos levar adiante”

Sobre o gasto de protección social dixo que: “é prácticamente o dobre dos outros grandes gastos, non xa da Administración Xeral do Estado, senón do conxunto das administracións públicas españolas, como é a educación, como é a sanidade, como tamén o son as prestaciones dos servizos públicos que son absolutamente esenciais: a defensa nacional, a seguridade cidadá, a Administración de Xustiza, e as actuacións que se realizan tamén desde o conxunto do Estado en materia de protección do medio ambiente e a propulsión das políticas de I D i e tamén de incentivos económicos, que non podemos esquecer, que non debemos desmerecer nun proxecto de orzamentos como o que aquí se contén”

En relación coas administracións territoriais dixo “que a atención desde o Goberno de España será a que ha ter coas administracións territoriais desde o comezo mesmo desta legislatura e, xa que logo, o propósito é seguir favorecendo neste final de ano oa sua liquidez, o pago dos proveedores pendentes que teñen, precisamente para a aplicación estrita do proxecto de lei de débeda comercial no noso país, e facelo nas mellores condicións financeiras para que as nosas administracións públicas estean pagando todas en pouco tempo, ao máximo de trinta días, e dese xeito esteamos favorecendo o crecemento económico e a creación de emprego”

Fixo unha referencia aos funcionarios, dos que dixo “están facendo co seu esforzo un gran servizo a España, á recuperación económica de España, o que está sendo co seu traballo diario, co seu afán cotián, a provisión duns servizos públicos dos que depende o benestar do conxunto dos españois. O Goberno quere agradecer públicamente ese labor, quere poñela tamén en valor ante a Cámara e quere trasladarlles a confianza e a seguridade de que melloraremos as súas condicións laborais no momento en que as condicións presupuestarias permítano. A ese respecto, o primeiro proxecto do Goberno, a primeira intención é recuperar algúns dos días de libre disposición no momento en que tamén o saneamiento das finanzas públicas do conxunto das nosas administracións públicas así o permita”

Concluíu agradecendo o esforzo de todos e cada un dos españois polo sacrificio destes anos de entrega e responsabilidade. “Cada familia, cada cidadán, cada empresa están logrando que España poida saír adiante. Este é o recoñecemento sinceiro que quero facer esta mañá como colofón á presentación dos orzamentos”


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta