miércoles, 23 de octubre de 2013

Melloras no saneamento e depuración de San Cibrao dás Viñas e de Pereiro de Aguiar


Quero resaltar un importante e necesario investimento do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA) que onte a través da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), asinaba coa Xunta de Galicia, dous convenios de colaboración, por un montante total de cinco millóns de euros, para mellorar o saneamento e depuración dos importantes municipios de San Cibrao dás Viñas e de Pereiro de Aguiar .

O primeiro convenio, asinado co Concello de San Cibrao dás Viñas, contempla un investimento de 3,5 millóns de euros - que serán sufragados nun 80% polo MAGRAMA, a través da CHMS, e o 20% restante pola Xunta- destinada a mellora do saneamento e a modernización da actual Estación Depuradora de Augas Residuales (EDAR) de San Cibrao dás Viñas, así como a formalización dunha encomenda de xestión para o mantemento e conservación de devanditas obras. O prazo de execución estímase en 18 meses.

A actuación a executar en San Cibrao dás Viñas conseguirá eliminar os vertidos que actualmente chegan ao río Barbaña e aos arroios próximos debido ao exceso de caudales que ten que soportar a actual rede de saneamento, que está provocando que a auga chegue a rebordar nalgúns puntos do seu percorrido.

Ademais, corrixiranse unha serie de pequenas deficiencias detectadas na EDAR que xeran un deficiente tratamento de depuración. A actual EDAR foi deseñada para dar servizo a unha poboación de aproximadamente 55.000 habitantes, é dicir para tratar os vertidos de augas residuales urbanas das aglomeraciones próximas á súa ubicación, así como os vertidos procedentes dos polígonos de Pereiro de Aguiar, Parque Tecnolóxico, Polígono Industrial de San Cibrao, Cidade do Transporte, Polígono comercial, as áreas industrial-comercial de Barreiros e industrial-comercial e urbana de San Cibrao e Ou Piñeiral e outras zonas urbanas da conca do Barbaña.

Mentres, o segundo convenio, por importe de 1,5 millóns de euros- dos cales o MAGRAMA, a través da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, sufragará o 80% do investimento e a Xunta de Galicia o 20% restante- asinouse co Concello de Pereiro de Aguiar para o financiamento e execución das obras de mellora do saneamiento do municipio. Do mesmo xeito que no caso anterior, durante o acto da firma tamén se formalizou a encomenda de xestión para o mantemento e conservación de devanditas obras.

A actuación vai ir dirixida a finalizar as obras necesarias para a posta en funcionamento da EDAR, que actualmente atópase parcialmente executada.

Os traballos completaranse coa conexión á EDAR dos colectores de saneamento da Urbanización de Monterrrei, Colexio Miraflores, o Polideportivo, colexio e residencia xeriátrica de Monterrei e os núcleos de O Penedo e Pedraio.

Desta forma poderanse tratar todos os vertidos da zona, xa que actualmente existen varios puntos de vertidos non tratados adecuadamente e próximos á cola do embalse de Cachamuiña que é, xunto co embalse de Castadón, a captación principal de auga para o abastecemento á cidade de Ourense.

Estas actuacións están incluídas no programa operativo de financiamento con cargo aos Fondos de Desenvolvemento Rexional (FEDER), que a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil deseñou dentro do periodo 2007-2013, e que contan coa participación das poboacións implicadas, co obxectivo de levar a cabo actuacións para a mellora medioambiental da contorna dos ríos.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta