martes, 29 de octubre de 2013

Sobre o tratamento fiscal das pensións correspondentes aos emigrantes retornados


Durante a sesión plenaria de hoxe debatemos unha Proposición de Lei do GP Socialista en relación con medidas tributarias para as rendas non declaradas de emigrantes retornados.

A posición do GPP foi defendida polo deputado Alfredo Parada, que destacou a sensibilidade do Goberno coa emigración "Os emigrantes foron e son obxecto de preocupación nas políticas que se desenvolve o Goberno", engadiu.

Resaltou que "os Orzamentos Xerais do Estado para 2014 garanten as necesidades básicas para os emigrantes españois nos seus países de residencia ou cando retornan a España". En total, sinalou que "son máis de 75 millóns de euros os que se destinan a axudas para asociacións, maiores ou dependentes emigrantes".

Subliñou que "o GPP quere estar próximo aos emigrantes, escoitarlles, atenderlles e solucionar os seus problemas".

Por iso, o Grupo Popular presentou unha emenda que corrixe o texto socialista e o mellora en cinco puntos crave. "Trátase dunha proposta con contido serio e responsable", indicou.

En primeiro lugar, explicou que "pide á Axencia Tributaria que continúe co seu labor de intensificar a divulgación de información sobre o tratamento fiscal das pensións correspondentes aos emigrantes retornados".

Tamén, remarcou que aposta por "fomentar a participación das plataformas e colectivos constituídos nestas campañas de información establecendo unha canle de comunicación con estes colectivos que permita un coñecemento inmediato das súas inquietudes e dificultades para buscar puntos de encontro, coincidencias e solucións"

Ademais, indica que a emenda reclama "que se comprobe de forma individual cada expediente e téñase en conta cada Convenio de Dobre imposición e que nos procedementos de expedientes sancionadores que puidesen iniciarse avalíense as circunstancias persoais e situación concreta de cada caso"

Doutra banda, Alfredo Prada afirmou que a proposta do PP pide que "extrémese o celo e o coidado na resolución das solicitudes de adiamento e fraccionamento de pago que presenten cada un dos contribuíntes"

Finalizou emprazando ao PSOE a "deixar de facer demagoxia coa emigración e deixar de usar a este colectivo para os seus intereses partidistas"

Segundo recordou Alfredo Prada, "fai unha semana na Comisión Constitucional, os socialistas non quixeron que se abrise a Lei Electoral para que se consiga unha maior participación de emigrantes", o que, na súa opinión, demostra que "ao PSOE non lle interesa solucionar os problemas da emigración".

Esta enmenda constructiva, acusada a leí e viable non foi aceptada polo Grupo propoñente.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta