domingo, 8 de septiembre de 2013

Volve ó Pleno do Congreso

O Pleno do Congreso dos Deputados, reanuda a próxima semana as súas sesións ordinarias. 

Comezará o martes, 10 de setembro, ás 16,00 horas, co debate de totalidade da proposta de reforma da disposición adicional primeira do Estatuto de Autonomía da Comunidade Valenciana, procedentes da Cámara autonómica. 


A continuación decidirase sobre a toma en consideración da proposición de lei do Grupo Socialista, de Reforma do Reglamento do Congreso dos Deputados sobre comparecencias do Presidente do Goberno. 

O martes debateranse tamén as proposicións non de lei do Grupo Popular sobre a elaboración dun Plan Nacional para a Inclusión Social e do Grupo Socialista relativa ás medidas para reducir o importe das matrículas e facilitar o acceso ás becas dos estudantes universitarios. 

Para rematar, están previstas as mociones consecuencia de interpelacions urxentes de IU, ICV-EUiA, CHA sobre os Centros de Internamento de Estranxeiros (CIE); de CiU sobre a necesidade de articular unha estratexia global para o emprego dos traballadores e as traballadoras de máis idade; e do PSOE achega das medidas que pensa adoptar o Goberno para impulsar o sector industrial e evitar a pechadura de miles de empresas. 

O mércores, 11 de setembro, ás 9,00 horas, comezará o Pleno coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpelacions urxentes. 

O xoves, a partir da mesma hora, decidirase sobre a convalidación ou derrogación do Real Decreto Lei 11/2013, de 2 de agosto, para a protección dos traballadores 
a tempo parcial e outras medidas urxentes na orde económica e social. 

A continuación votarase o dictame da Comisión Constitucional sobre o proxecto de Lei de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Unha vez votadas as enmendas, esta iniciativa continuará a súa tramitación no Senado. No caso de que a Cámara Alta non a modifique, quedará definitivamente aprobada, e si introduce cambios, estes deberán ser ratificados ou rexeitados polo Pleno do Congreso. 

Tamén se celebrarán o xoves os debates de totalidade, no caso de que se presenten enmendas de devolución ou de texto alternativo, do proxecto de Lei Orgánica de Réxime Disciplinario das Forzas Armadas; o proxecto de Lei Orgánica de creación da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, e o proxecto de lei pola que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidade medioambiental e adóptanse outras medidas tributarias e financeiras. 

Para rematar, o Pleno da Cámara Baixa votará a proposta da Comisión de Emprego e Seguridade Social de creación dunha Subcomisión para o estudo das mellores prácticas, o seguimiento e propostas de medidas para o emprego xuvenil.


Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta. Grazas.