martes, 3 de septiembre de 2013

Proposta para o desdeño do factor de sostibilidade

Onte a ministra de Emprego e Seguridade Social, Fátima Báñez, e o secretario de Estado de Seguridade Social, Tomás Burgos, presentaron aos representantes dos sindicatos CC.OO. e UGT e das organizacións empresariais CEOE e Cepyme unha proposta que mantén os principios esenciais da seguridade social: un modelo de reparto, prestación definida, contributivo e de solidariedade xeneracional.

Báñez recalcou que o Goberno está aberto a debater sobre a modernización do sistema de pensións a medio e a longo prazo e que trátase dunha proposta para o proceso de diálogo e de participación social e política. 

A ministra recordou que o modelo español de pensións está baseado nun sistema público que cada mes chega a máis de nove millóns de fogares. O seu compromiso é asegurar a todas as xeracións unha pensión garantindo un trato equitativo; de forma que os esforzos similares de achega obteñan retornos similares da prestación ao longo do tempo.

Pero para cumprir con este pacto entre xeracións é necesaria unha Seguridade Social económicamente forte, capaz de responder ás súas crecentes obrigacións de gasto e de dar resposta satisfactoria aos retos aos que se enfronta: 

. A principios de século apenas tres de cada dez pensionistas cumpría os 65. Hoxe prácticamente fano nove de cada dez.
. O número de pensións alcanzarán os 15 millóns en 2050.
. O gasto en pensións creceu un 108% desde o 2000.

Factor de sostibilidade:

O Factor de sostibilidade non cambia a esencia do sistema de pensións: público, solidario e comprometido con todas as xeracións e consolida e garante o pacto intergeneracional.

O deseño do Factor parte da idea crave de que hoxe os españois viven máis anos (en media, gáñanse 16 meses de esperanza de vida cada 10 anos), polo que a cuantía da pensión debe modularse en función do tempo en que se vaia a recibir.

Para iso, aplicarase un factor que empezará a funcionar en 2019 e revisarase de forma automática cada cinco anos. Devandito factor aplicarase unha soa vez ás novas pensións. É dicir, actúa só sobre a primeira pensión a partir de 2019.

. O Factor non conlleva en ningún caso aumentar a idade de xubilación e respecta os dereitos adquiridos dos pensionistas.

. Pola contra, introduce por primeira vez España un elemento de referencia obxectivo e previsible que resgarda a sostenibilidad das pensións.

. O Factor libera ao sistema de presións e condicionantes políticos.

. Afecta só aos novos pensións a partir de 2019

Índice de revalorización das pensións:

En paralelo á definición do Factor de Sostibilidade, introdúcese un indicador obxectivo e previsible, Índice de Revalorización das Pensións, que terá en conta a 'saúde' do sistema de pensións á hora de revalorizalas e non outras variables arbitrarias. Todo iso en cumprimento da Recomendación Segunda do Pacto de Toledo que solicita estudar a posibilidade de utilizar outros índices de revalorización baseados, entre outros, no crecemento dos salarios, a evolución da economía ou o comportamento das cotizacións.

O novo índice, que se aplicará a partir de 2014, permite a actualización obxectiva e fiable das pensións tendo en conta os déficits estructurais, permitindo corrixilos e dando garantía de continuidade ao Sistema. Desta forma, o propio Sistema se autofinancia.

Establécese un teito máximo e un chan mínimo, de tal xeito que ningún pensionista presente ou futuro vexa mermada a súa pensión pola aplicación deste índice e teña sempre un incremento, independientemente da situación económica.

Este novo mecanismo para actualizar as pensións protéxeas a fronte á conxelación. Así haberá un incremento mínimo do 0,25%, ata en momentos de recesión económica. E unha máxima igual ao a variación anual do IPC máis 0,25%.

Isto permitirá dar confianza, certidume e tranquilidade aos pensionistas, e evita adoptar medidas drásticas nos ciclos baixos.

Claves do novo modelo:

O novo modelo mantén os principios esenciais da seguridade social: un modelo público, de reparto, de prestación definida, contributivo e de solidariedade generacional.

Dáse continuidade ao Pacto Interxeneracional básico no sistema de pensións, xa que a incorporación do Factor de Sostibilidade asegura que persoas que viviron en épocas diferentes recibirán pensións equivalentes.

Ao tempo, garante a actualización de todas as pensións de acordo a indicadores obxectivos e fiables (tales como número de cotizantes, ingresos e gastos). Cámbiase o IPC en exclusiva, en desuso na maioría de países da Unión Europea.

As pensións subirán sempre e farano en función da situación económica. Polo menos un 0,25%.

Grazas a todas estas medidas, o sistema público de pensións gaña en sostibilidade e queda resgardado dos riscos demográficos e económicos. Esta é a garantía do pago das pensións hoxe e mañá.

O proxecto de lei estará aprobado en Cortes antes de fin de 2013. O Factor de Sostibilidade aplicarase a partir de 2019 e o novo índice de revalorización das pensións aplicarase a partir de 2014.

Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta. Grazas.