martes, 17 de septiembre de 2013

Apoio ao Comercio Interior

Quero salientar que hoxe tivo lugar en Madrid a reunión da conferencia sectorial de comercio interior, presidida polo secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, que finalmente aprobou o lanzamento da convocatoria de axudas do Fondo Financeiro de Axuda á modernización do Comercio Interior, dotado con case 30 millóns de euros en modalidade de préstamo.

 O Consello de Ministros aprobou o pasado 7 de xuño a modificación do Real Decreto que regulaba o Fondo de Axuda ao Comercio Interior co fin de poñer a disposición dos comerciantes préstamos de forma áxil e acorde coas súas necesidades actuais para apoiar os seus investimentos e dotarlles de liquidez de gastos correntes.

  Unha vez obtido o visto bo da conferencia sectorial, a Secretaría de Estado de Comercio publicará no BOE nas próximas semanas a convocatoria de axudas, na que se poderán presentar as solicitudes no prazo dun mes. Entre as novidades do FACI redúcese o valor mínimo requirido para o financiamento de proxectos desde 150.000 a 30.000 euros e permítese destinar ata o 50% do importe solicitado a gastos correntes. 

O financiamento poderá alcanzar ata o 80% do investimento cun importe máximo de 640.000 euros por proxecto. 

Zonas de afluencia turística:

Na conferencia houbo mención igualmente á situación das zonas comerciais turísticas. En España declaráronse ata agora 694 zonas de gran afluencia turística, que gozan de liberdade total de horarios comerciais, nun total de 526 municipios. 

Desenvolvemento do Plan de comercio minorista:

O Goberno traballa no desenvolvimiento efectivo do Plan Integral de Apoio á Competitividade do Comercio Minorista 2013, aprobado polo Consello de Ministros o pasado mes de xuño, en colaboración con sete ministerios, Comunidades Autónomas, FEMP, Cámaras de Comercio e as principais organizacións empresariais. 

Ata este momento, a ejecución das principais liñas do Plan rexistran os seguintes datos: Programas de innovación e diagnóstico do punto de venda desenvolvidos en colaboración coas Cámaras e as CC.AA., os programas de innovación alcanzarán a un total de 4.200 empresas e o seu orzamento no asesoramiento a estas Pymes é de 1,9 millóns de euros.

  Programas de asesoramento en comercio electrónico No marco do programa “Vendes en Internet” realizáronse 90 talleres sectoriais con máis de 3.200 asistentes. Por outra banda, Rede.é convocou un programa de axudas para asesoramento e implantación de solucións de comercio electrónico, dotado con 10,5 millóns de euros de orzamento, que se atopa en fase de presentación de solicitudes ata o 7 de outubro. De acordo cos datos da Comisión do Mercado das Telecomunicacions, o comercio electrónico rexistrou un novo récord de facturación en España cun aumento do 15,1% interanual no primeiro trimestre de 2013. En 2012, España foi o cuarto país europeo que máis facturó no campo do comercio electrónico B2C, só superado por Gran Bretaña, Alemania e Francia. Mellora dos mercados municipais Estanse levando a cabo, en colaboración con Mercasa, estudos técnicos-comerciais e de viabilidade económica para a remodelación de mercados municipais minoristas. Financiamento do pequeno comercio A 16 de setembro de 2013, rexistráronse 18.298 operacións dedicadas ao comercio polo miúdo por importe de máis de 712 millóns de euros -en importe de crédito- con cargo á Liña ICO empresas e emprendedores 2013. Programas de dinamización de centros urbanos A través do Consello Superior de Cámaras e as Cámaras de Comercio, en colaboración con 17 asociacións de centros comerciais urbanos vanse a desenvolver campañas dinamizadoras nestas áreas que integran a 5.950 establecementos comerciais, localizadas en oito CC.AA. con orzamento total de 589.908 euros. Promoción do uso de medios de pago electrónicos Estase traballando nunha campaña para potenciar o pago con tarxeta nos establecementos comerciais, en colaboración co pequeno comercio e os sistemas de medios de pago, co obxectivo de potenciar o pago con tarxeta, especialmente en operacións de pequeno importe. O pasado mes de xullo, co fin de adaptar o marco xurídico sobre servizos de pago na UE, a Comisión Europea presentou un paquete de medidas que incluía unha nova directiva de servizos de pago no mercado interior e unha proposta de regulamento relativa ás taxas de intercambio aplicables ás operacións de pago con tarxeta. Estas medidas introducen límites máximos para as taxas de intercambio nas transacciones con tarxetas de débito e de crédito dos consumidores e prohibirá a aplicación de recargos polo uso destes tipos de tarxetas, o que reducirá os custos soportados por minoristas e consumidores e axudará a crear un mercado de pagos a escala da UE. Desde o Ministerio de Facenda e Administracións Públicos a través da DG do Tesouro e Política Financeira abriuse un procedemento de consultas para que todas as organizacións empresariais do sector fagan chegar as súas observacións, que se pediron hoxe ás CCAA en conferencia sectorial para traballar na redución de custos para o comercio español. 

  Programa de mellora dos equipamientos comerciais nas ZGAT No marco do convenio de colaboración subscrito entre Secretaría de Estado de Comercio e o Consello Superior de Cámaras, realizouse unha convocatoria pública para a modernización comercial en zonas de gran afluencia turística. A data de hoxe hai tres proxectos seleccionados para a concesión destas axudas, por un importe global de 1.020.000 euros, destinadas á remodelación e acondicionamento de mercados e eixes comerciais en zonas turísticas. Comercio seguro O Goberno traballa nun proxecto de reforma do Código Penal que incluirá cambios en aspectos que afectan de forma singular na seguridade do sector do comercio. Entre as medidas máis importantes que incluirá a reforma no ámbito do comercio destacan: - Suprímese a falta de hurto para configurala como delito leve con pena de multa dun a tres meses si resultase o feito de escasa gravidade. Non se consideran de escasa gravidade os casos nos que o subtraído supere os mil euros ou nos que concorresen circunstancias agravantes. - Para dar resposta á multirreincidencia e a delincuencia grave respecto dos delitos patrimoniais, regúlase un suposto agravado aplicable á delincuencia profesional e organizada: prevese que se poida condenar co tipo agravado de hurto a penas dun a catro anos ou, para o caso de delito de roubo, de dous a cinco anos. - Modifícase o catálogo de agravantes específicas dos delitos patrimoniais que pasan a ser aplicables aos delitos de hurto e a todas as modalidades de roubo: desamparo da vítima, profesionalidade, utilización de menores de idade, porte de armas e actuación de organización dedicada á comisión destes delitos, etc. - Inclúese un suposto agravado de roubo con forza determinado polo modo de comisión (butrons, alunizaxes) ou a gravidade dos danos causados e na regulación do roubo con violencia introdúcese un suposto agravado para os casos de delitos cometidos en establecemento aberto ao público. - Entre as modalidades agravadas do delito de estafa inclúense a actuación do delincuente profesional, a comisión do delito por membros dun grupo ou organización criminal e a defraudación a unha pluralidade de persoas.
Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es Recibirá resposta. Grazas.