jueves, 29 de agosto de 2013

Simplificación contractual para incentivar o emprego

Hoxe tivo lugar a comparecencia a petición propia ante a Comisión de Emprego e Seguridade Social da Cámara Baixa, da ministra Fatima Báñez que explicou que a existencia dun elevado número de formularios e un sistema complexo de bonificacións  á contratación supón unha barreira para o pequeno empresario.

"É un problema que liquidaremos dentro moi pouco. Os traballos técnicos xa están moi avanzados e negociarase cos axentes sociais", asegurou. 

Avanzou que coa simplificación administrativa pasarase dos 41 formularios existentes na actualidade a 5 os modelos de contratos de traballo: contrato indefinido, contrato temporal, contrato de substitución, contrato de prácticas e contrato de formación e aprendizaxe

Así mesmo, Báñez avanzou que o Goberno está traballando para refundir na Lei de Emprego todos os incentivos existentes en materia de contratación. 

A ministra asegurou que a inclusión nun único texto legal dos incentivos en materia de contratación, fronte á dispersión normativa actual, facilitará o coñecemento exacto dos mesmos a traballadores e empresarios.

A ministra destacou  que o informe de avaliación da reforma laboral supón un exercicio de análise e de transparencia inédito, e que cumpre un compromiso incluído na propia lei no momento da súa aprobación.

Neste sentido, Báñez sinalou que o Ministerio de Emprego e Seguridade Social elaboro unha análise rigorosa que pon de relevo os cambios que xa se observan no funcionamento do mercado de traballo, e que están favorecendo un aumento da competitividade. Báñez puxo como exemplo as últimas noticias do sector da automoción, o sector químico-farmacéutico, as tecnoloxías da información, ou a siderurxia, citando casos concretos como Ford, Renault, Opel Nissan, Lilly ou Fujitsu, que están apostando por España para traer os seus investimentos coa consiguiente creación de emprego. Datos que demostran que a economía está volvendo atraer investimento, porque é máis competitiva, e como é máis competitiva, está equilibrando a sua balanza comercial.

A ministra sinalou que a reforma laboral freou o ritmo de destrución de emprego e de incremento do desemprego nun escenario macroeconómico moi adverso. Así, desde a aprobación da reforma, o crecemento interanual do desemprego pasou do 17,8% ao 5%.

Entre xaneiro e xullo de 2013, o paro rexistrado descendeu en 149.909 persoas, o maior descenso neste periodo desde o ano 2004, exercicio cun notable crecemento económico que se traduciu nunha redución do paro de 167.000.

Por primeira vez durante a crise, un menor crecemento económico non se traduciu nun maior ritmo de destrución de emprego. Neste sentido, recalcou que o estudo elaborado polo Ministerio de Economía e Competitividad que inclúe o informe indica que a reforma evitou a destrución de ata 225.000 postos de traballo.

Devandito estudo, indica tamén que a reforma laboral permitirá a creación de emprego a partir dun crecemento económico máis moderado, de entre o 1 e 1,2% do PIB, lonxe do 2% ou 2,5% previo á reforma.

Á súa vez, a reforma laboral contribuíu a facer máis competitiva a economía nacional contribuíndo a facer de España un país máis atractivo para o investimento.

A moderación salarial alcanzada trala reforma e o II acordo para o emprego e a negociación colectiva subscrito polos interlocutores sociais permitiu a recuperación de toda a competitividade perdida en términos de custos laborais unitarios desde 2005 fronte ás principais economías europeas.

Durante os 12 meses posteriores á reforma laboral España foi a nación desenvolvida que máis competitividade relativa gañou. Consecuencia diso, o investimento estranxeiro directo ampliouse un 3,7% en 2012, malia a recesión.
Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es Recibirá resposta. Grazas.