jueves, 1 de agosto de 2013

Na comparecencia de Mariano Rajoy

Hoxe asisto ao Pleno do Cogreso, onde vemos á comparecencia do presidente do Goberno, Mariano Rajoy, para ofrecer aos españois, a través dos seus lexítimos representantes, as aclaracións e explicacións relativas á situación en que vivimos.

Aludiu á situación económica e a evolución do emprego, principais inquietudes dos cidadáns, pero tamén aos diversos escándalos de corrupción que afloraron en España e que concentran a maior atención dos españois neste momento, e tamén o seu maior rexeitamento.

Expresamente aludiu ao chamado «caso Bárcenas», que implica a un ex tesoureiro e ex xerente do Partido Popular, actualmente en prisión provisional, imputado por diversos delitos, entre os cales atópase a evasión duns capitais ocultados á Facenda Pública, e cuxo orixe investiga a xustiza.

Saliento alguns dos seus menxases:

"Comparezo para evitar que se siga danando a imaxe de España por culpa da actuación irresponsable dalgúns dirixentes políticos. 

. Unha moción de censura nunca será unha ameaza nin unha ferramenta de presión, senón un instrumento constitucional. 

.Custounos moito recuperar a confianza para que agora algúns traten de sabotear o esforzo de todos os españois por intereses partidistas. Equivoqueime ao manter a confianza en alguén que agora sabemos que non a merecía. 

As acusacións de Bárcenas son falsas: no PP a contabilidade é clara, única e transparente. 

.O señor Bárcenas está utilizando unha estratexia baseada en atacar ao PP con afirmacións contradictorias e como acusado, está no seu pleno dereito.

. Nesta estratexia, o señor Bárcenas ten axudas valiosas de quen se erixen como xuíces e quérense aproveitar da situación. Desde o Goberno, colaboraremos coa Xustiza e faremos todo o que faga falta para que se saiba a verdade. 

.A xustiza actuou sen interferencia política e a proba é que as persoas do Ministerio público son as mesmas que no anterior goberno. 

. O Goberno esperará a que a Xustiza termine o seu traballo coa confianza de que nin a min nin ao PP poderáselle atribuír ningunha actuación ilícita. 

. No noso Estado de dereito a tarefa do Parlamento é pedir responsabilidades, non suplantar o traballo da Xustiza. Non permitirei que nada nin ninguén dinamite o esforzo dos españois.

 Aínda que queda moito por facer, os datos económicos sinalan que estamos ante un cambio de tendencia e que estamos a piques de saír da recesión. 

. Algúns destes indicadores: as exportacións, o turismo, a redución do déficit, a balanza de pagos, mellóraa do financiamento e o emprego. Farei todo o que estea na miña man para que os cidadáns recuperen a confianza nos seus representantes e institucións. 

. O Goberno puxo en marcha medidas pioneiras contra a corrupción, que están en vigor fai nove meses. 

. Limitou as subvencións, donaciones e condonaciones de partidos, reforzou as sancións e ha ha esixido a publicación das súas contas. 

As próximas medidas que o Goberno poñerá en marcha pola rexeneración democrática. 

1. A primeira lei de transparencia da democracia. 
2.Programa Nacional de Rexeneración democrática para controlar o financiamento de partidos políticos. 
3. Reforma da Lei Orgánica do Tribunal de Contas. 
4. Reforma da lei de contratos do sector público. 
5. Lei reguladora das retribucións  políticas. 
6. Reforma do Código Penal para reforzar as sancións contra os delitos de corrupción. 
7. Reforma da Lei de Axuizamento Criminal"


 Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es 

 Recibirá resposta. Grazas