sábado, 3 de agosto de 2013

Anteproxecto de Leí de Servizos Profesionais

O derradeiro Consello de Ministros, dentro do Plan Nacional de Reformas estudou o anteproxecto da futura lei de Colexios Profesionais.

Na opinión de Luis de Guindos a norma supón un paso fundamental na liberalización e modernización dun sector competitivo, extremadamente relevante e dinamizador da economía española. Neste sentido destacou que os servizos profesionais representan case o 9% do PIB, o 6% do emprego total e o 30% do universitario.

De Guindos avanzou que, segundo os cálculos do seu Departamento, o impacto da norma no crecemento potencial da economía será de algo máis de 7.000 millóns de euros.

Colexios profesionais

En relación cos colexios profesionais, a lei establece unha lista de profesións de colexiación obligatoria, que soamente poderán esixirse por lei estatal. Nelas están incluídas as profesións sanitarias, as xurídicas e as técnicas nas que se esixe un visado.

Ademais, establécense normas estritas desde o punto de vista do goberno corporativo e da transparencia dos colexios de colexiación obligatoria. Así, fíxase un réxime de incompatibilidades entre os órganos de goberno e os cargos públicos. Prohíbese que os familiares directos dos cargos directivos dunha corporación colegial poidan ser contratados laboral ou mercantilmente por parte do colexio. Ademais, establécese que o código deontolóxico de cada organización colegial sexa único en todo o territorio nacional.

Por outra banda, se clarifica o réxime económico, así como a cota colegial, e sepáranse os servizos obligatorios dos voluntarios. Os colexios de colexiación obligatoria estarán obrigados a ofertar un sistema de certificados profesionais e converteranse en entidades de certificación de profesionais acreditados. Para reforzar a transparencia, os colexios deberán presentar e publicitar as súas contas e realizar auditorías.

Servizos profesionais

Respecto de os servizos profesionais, o ministro destacou que o principio xeral é o libre acceso e exercicio. As restriccións de acceso a unha actividade baseada nunha cualificación profesional só poderán ser esixidas por lei, xa sexa estatal ou autonómica, e sempre que estea xustificado por motivos de interese xeral, proporcionado e non discriminatorio.

Establécese unha lista de normas que manteñen a súa vixencia, no que se refire ás reservas de actividade e condicións de acceso. Entre elas inclúense as que regulan atribucións no ámbito da enxeñería, edificación, transporte e educación.

Así mesmo créase unha comisión de reforma das profesións que analizará os requisitos de acceso e o exercicio profesional, así como unha subcomisión específica na que se analizarán as reservas de actividade de enxeñeiros e arquitectos.

No caso das farmacias, o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, fará unha proposta para garantir que o sistema actual de distribución farmacéutica chega a toda a poboación. Ademais, elimínase a imposibilidade de incompatibilidade  do exercicio simultáneo da abogacía e de procura, así como os aranceis dos procuradores

Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es
 Recibirá resposta. Grazas