martes, 23 de julio de 2013

Salientable aforro do gasto farmacéutico nos últimos doce meses que redunda na sostibilidade do Sistema Nacional de Saúde

Coñecemos hoxe que a ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Ana Mato, fixo un balance do gasto farmacéutico nos últimos doce meses (Xuño 12- Xuño 13).

Así sabemos que o Sistema Nacional de Saúde (SNS) rexistrou un aforro no gasto farmacéutico de case 2.000 millóns de euros nos últimos doce meses, desde que se puxo en marcha o novo sistema de participación do usuario en farmacia.

En concreto, son 1.976,4 millóns os que se conseguiron aforrar co sistema impulsado polo citado Ministerio.

As novas medidas de equidade incluídas no Real Decreto-lei 16/2012 entraron en vigor o 1 de xullo de 2012. O novo sistema incorporou, por primeira vez, criterios de equidade, pois aporta máis o que máis ten, á vez que salvagarda aos que menos teñen, como os parados de longa duración e as súas beneficiarios, que por primeira vez quedan exentos de pagar polas medicinas. Con este novo sistema, ademais, foron facturadas 144,7 millóns de receitas menos. 

Durante os últimos doce meses, o descenso medio do gasto mensual foi dun 18%, con descensos de ata o 25% nalgúns casos. O descenso interanual no número de receitas ascende ao 14,7%. Cúmprese así outro dos obxectivos da reforma, reducir o volume de medicamentos que se dispensan e non se utilizan.

Ademais, durante todo este tempo, tamén se reduciu o gasto medio por receita, que se sitúa en 10,60 euros e cuxa variación interanual foi do -4,07%. Trátase dunha tendencia tamén vinculada co RD 16/2012 e con medidas de contención do gasto tales como a revisión de prezos e o fomento dos genéricos.

Por Comunidades Autónomas, as que máis aforraron no acumulado interanual foron Asturias (-21,69%), Castela e León (-21,64%) e Cataluña (-21,57%) e Galicia (-20,58 %) e, as que menos, País Vasco (-4,49%), Andalucía (-13,05%) e Melilla (-15,45%).


Convén agradecer ás Comunidades e aos profesionais sanitarios o seu esforzo pola promoción do uso racional do medicamento, que redunda en beneficio da saúde de e contribúe á imprescindible sostibilidade do Sistema Nacional de Saúde. 


Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es


Recibirá resposta. Grazas