miércoles, 10 de julio de 2013

Montoro afirma que o dato de crecemento da recadación tributaria se corresponde co final da recesión económica

Esta mañá compareceu no Senado, o ministro de Facenda e Administracións Públicas, para solicitar a decisión favorable desa Cámara tal como fixo o Pleno do Congreso o 2 de xullo, sobre os obxectivos de estabilidade presupuestaria e de Débeda Pública para o conxunto de Administracións Públicas e de cada un dos seus subsectores para o período 2014-2016 e o límite de gasto non financeiro do Orzamento do Estado para 2014, que ascende a 133.259 millóns de euros.

Na súa intervención Cristobal Montoro afirmou que a garantía de estabilidade presupuestaria é unha das pezas craves da política económica que xa está contribuíndo á recuperación da confianza na nosa economía e está facilitando a captación do financiamento que necesitamos para crecer, financiamento que hoxe é posible a través da apertura dos mercados financeiros para España e que é imprescindible para recuperar a senda de crecemento económico. 

Dixo que “hoxe hai datos máis que suficientes, incluíndo a recadación tributaria correspondente ao mes de xuño, que estou en condicións de avanzar provisionalmente a esta Cámara, que crece en términos homoxéneos sobre a de xuño do ano anterior un 3,5% en términos interanuais acumulados ata o mes de xuño. Xa que logo, temos un crecemento da recadación tributaria en España que se corresponde cunha evolución económica que nos di que estamos ao final da recesión económica; que con toda probabilidade, o segundo trimestre do ano 2013 será o último trimestre de recesión económica en España, e que, a partir diso, a segunda metade deste ano 2013 pode e debe ser a base da recuperación económica, do crecemento económico que virá, con toda seguridade e con toda firmeza, a partir do ano 2014; ano no que na segunda metade a economía española pode volver crear emprego” 
Engadiu dicindo que “estamos cambiando a esta velocidade por tres razoes. A primeira, porque a balanza por conta corrente da economía española pechará o ano 2013 por encima do 2% do produto interior bruto; algo absolutamente impensable á altura do verán do ano pasado; algo que non estaba nos pronósticos de ningún informe oficial: nin o Fondo Monetario Internacional, nin a Comisión Europea nin ningunha institución que nos examine desde fóra, como a OCDE, nin por suposto os informes e pronósticos do Goberno de España vaticinaban que iamos pechar 2012 cun superávit por conta corrente próximo a 3 puntos do produto interior bruto. E iso é a posición financeira de España fronte ao resto do mundo, é a que resume a posición financeira dos grandes axentes económicos de España fronte ao resto do mundo, é a que le que o esforzo que fixo a sociedade española por reducir o compoñente estructural de déficit público o pasado ano, agudizándoo no último trimestre, é o que dá a volta á balanza por conta corrente, o que fai que España volva ser un país fiable, un país que, aínda tendo unha elevada débeda externa, non necesita tomar recursos adicionais do resto do mundo para volver crecer. Iso é o que significa; ata, antes ao contrario, que empeza a devolver, en términos netos, a débeda externa” 

Concluíu dicindo que se están reunindo elementos básicos para a recuperación económica: balanza por conta corrente, apertura de mercados a tipos de interese históricamente baixos, inflacións descoñecidas polo baixos que son e tamén unha estrutura de reformas, como son as que ha ir promovendo o Goberno: reforma no mercado de traballo, modernización das nosas relacións laborais, que está favorecendo a formación de salarios moito máis adecuados á realidade das nosas empresas e está facilitando o incremento de competitividade das nosas empresas, facendo que veñan investimentos directos moi importantes, como a que está anunciando Xeral Motors para Zaragoza no día de hoxe, como tamén seguirán chegando investimentos directos en carteira moi básicos, moi importantes grazas en boa medida á modernización das nosas relacións laboráis”.
Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es Recibirá resposta. Grazas