sábado, 29 de junio de 2013

Sobre o teito de gasto non financieiro do Estado


Pode parecer un mero trámite, pero a realidade é que o anuncio do límite de gasto non financeiro do Estado para o ano 2014 é algo importante.

Así tralo Consello de Ministros do venres pasado, sabemos que o teito de gasto alcanzará os 133.259 millóns de euros, o que supón un incremento do 2,7% respecto ao de 2013. Redúcese o 1,3% ata os 104.847 millóns de euros, si exclúense as achegas ao Sistema Público de Emprego e as achegas á Seguridade Social.

O Estado prevé ingresar 128.159 millóns de euros en 2014, o que representa un crecemento do 0,9% respecto de 2013. O obxectivo de déficit para 2014 sitúase no 3,7% do PIB, o que equivale a 39.642 millóns de euros.

 As comunidades autónomas terán unha media de déficit do 1%; a Seguridade Social do 1,1% e as corporacións locais continuarán en equilibrio presupuestario.

Cristóbal Montoro destacou que o gasto dispoñible para os ministerios reducirase o 0,7% en 2014, ata os 36.042 millóns de euros, equivalente ao gasto de intereses.

O ministro sinalou que a senda de evolución do déficit público en España irá do 6,5% de 2013 ao 2,8% no ano 2016 "quedando por baixo do 3% que marca a Unión Europea" para ese ano.

O Goberno tamén aprobou a revisión do cadro macroeconómico 2013-2016 como sustento do novo teito de gasto. No mesmo apréciase unha mellora dunha décima, tanto no crecemento do PIB, como no emprego de 2015 e 2016.

Durante a súa intervención, Montoro asegurou que "é claro que España entra nunha senda de crecemento económico a partir do ano 2014, senda que ten unha base moi sólida, que é a capacidade de financiamento fronte ao resto do mundo".

Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta. Grazas