martes, 18 de junio de 2013

Sobre a Asemblea Xeral da CEOE

Adico un tempo esta tarde a leer a reseña da intervención de Mariano Rajoy na clausura da Asemblea Xeral da Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE) na que sinalou que o Goberno segue traballando nas cinco liñas que conforman a súa política económica: déficit público, reformas estructurais en España para mellorar a flexibilidade e competitividade da economía, reformas a nivel europeo, integración europea e solución aos problemas de liquidez e fragmentación dos mercados na zona euro.Dixo o presidente que, "a sensación de asfixia que vivimos fai un ano e fai algúns meses, hoxe non é tal", obsérvanse na economía española algúns datos positivos tales como a redución en dous puntos do déficit público, a redución da inflación –en torno ao 1% a finais de 2013- e a mellora das exportacións de bens -a de mercancías creceu en abril, en términos reais, un 17%-.Tamén, engadiu que melloraron os datos de paro: en marzo, abril e maio de 2012 o paro rexistrado aumentou en 2.024 persoas, mentres que nos mesmos meses de 2013 baixou en 149.294 persoas.Neste sentido, Rajoy sostivo que "hai motivos fundados para a esperanza, hai indicadores que melloran, a sociedade, vostedes particularmente, está facendo as cousas ben e iso hanos de levar ao convencimiento de que se pode superar a situación".Pero engadiu que, aínda que "estamos no bo camiño hai que perseverar". Hai que seguir reducindo o déficit e facendo reformas estructurais: "Temos que seguir traballando con intensidade, porque ata que non crezamos creemos emprego e flúa o crédito non podemos dicir que as cousas van ben"Rajoy subliñou que en 2014 o Executivo presentará a reforma tributaria na liña que marca a lei de emprendedores e o seu obxectivo será favorecer o aforro, o investimento, a innovación e a creación de emprego.En canto ao crédito, dixo que era consciente das dificultades que entraña conseguilo e do seu prezo. Dixo que que nestes meses púxose en marcha unha profunda reestructuración do sistema financeiro para que cumpra a súa función, que é dar crédito, e tomáronse moitas decisións co obxectivo de "normalizar a situación e recuperar o crédito".Así, referiuse á creación do banco malo e á inxección de 40.000 millóns de euros para o saneamento financeiro.Tamén dixo que se tomaron decisións, para axudar á liquidez como o plan de proveedores, por importe de 25.000 millóns de euros, ou os 22.000 millóns no ICO para pemes, sobre os que dixo que se ocupará "personalmente" de que vaia mellorando.Tamén me pareceron chamativas as palabras de Isidro Fainé na Asemblea, que dixo que “chegou a hora de cambiar o discurso e aceptar o optimismo desde o realismo".Explicou que se levaron a cabo diversas reformas para dar máis confianza, integridade, transparencia e solvencia. Avanzouse na eficiencia das empresas grazas á reforma laboral, mellorouse o sistema financeiro, reducindo o número de entidades, fíxose un esforzo para reducir o déficit fiscal e reduciuse a débeda do sector privado.No entanto, tamén puntualizou que aínda quedan reformas pendentes, comezando pola Administración Pública e o sector eléctrico, ademais de facer un esforzo en políticas de oferta que promuevan o crecemento. Outro aspecto fundamental é o consenso de que o crédito debe chegar ás empresas grandes, pequenas e medianas, co fin de desenvolver novos proxectos viablesFainé insistiu en que España debe continuar sendo un país atractivo para os inversores internacionais, grazas tanto á rede de infraestructuras, como á situación xeográfica, que permite acceder a mercados emerxentes. O crecemento do sector de servizos comerciales, o turismo, o gran número de empresas multinacionais ben situadas e a canteira de empresarios e directivos, son outros elementos crave para favorecer a apertura ao exterior.Asegurou tamén que as ganancias en competitividade nos últimos anos axudaron para que as exportacións sigan incrementándose e se potencie a recuperación. “Si continúa o crecemento da Eurozona e proséguese co aumento do comercio internacional, entón afrontarase o principal reto de España, o constante nivel de paro”, subliñou.Igualmente procede resaltar as palabras do presidente de CEOE, Juan Rosell, que presentou as propostas da Confederación para xerar un ciclo económico máis expansivo, baseado no crecemento da productividade e do emprego. Ao seu xuízo, os alicerces para consolidar e impulsar o crecemento da economía son tres: recuperar a confianza de todos os axentes, públicos e privados; levar a cabo unha maior integración europea e continuar o camiño emprendido coas reformas estructurais.Dixo que “a empresa é clave e fai sociedade”. “Sen bos empresarios, e a maioría sono, non hai solución ao paro nin á crise económica”, agregou.Declarou que as reformas necesarias son moitas, pero varias imprescindibles: a reforma da fiscalidade, do financiamento territorial e a das administracións. Reiterou tamén que hai que suscitar unha serie de reformas que nos permitan mellorar a nosa competitividade como son as do ámbito da enerxía, o I +D+ i, a internacionalización e a mellora das lexislacións existentes.

Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta. Grazas.