jueves, 11 de abril de 2013

Rajoy: A UE debe acelerar os plans acordados para a recuperación

Onte, ou presidente do Goberno Mariano Rajoy informou non Pleno do Congreso dous resultados do último Consello Europeo celebrado a mediados de marzo.


Na súa intervención insistiu na idea de que Europa debe esforzarse para non quedarse atrás: "É necesario, e cada vez con máis urxencia, revertir a situación de estancamento que vive Europa e debemos facer todo ou posible para iso, con todos vos instrumentos ao noso alcance".


Expuxo as dúas ideas forza en que se asenta a visión do Goberno español para resolver a crise en Europa: responsabilidade e cohesión. Considera que vos membros dá eurozona "debemos acreditar que somos socios creíbles e cumprimos cos nosos compromisos, que identificamos as medidas cuxa adopción resulta insoslayable e que imos levalas a cabo con determinación".


A cambio, os membros embarcados nunha dinámica de reformas estructurais e axustes de gran calado "esperamos contar co apoio do resto de socios e dás institucións, para que ou esforzo e vos sacrificios que estamos realizando non se fagan a costa dá cohesión, que é un valor fundacional dá Unión".


Ou presidente recoñeceu as dificultades que isto implica, entre outras cousas porque "as sensibilidades sobre algunhas materias son moi distintas nuns países e noutros". Ademais todo avance en Europa necesita unanimidade e calquera país pode ralentizar determinados cambios. Como consecuencia, "hai que negociar ata a extenuación para que ou principio de cohesión este sempre presente".

Tamén, sobre a crise chipriota Mariano Rajoy afirmou que, xa encauzada, deixa unha mensaxe clara: "A necesidade de imprimir unha maior velocidade á unión bancaria". Para o, de estar operativa "hoxe non estariamos falando dunha crise financeira en Chipre".


Este asunto non se tratou non Consello Europeo porque se produciu días despois, pero en opinión do presidente resulta moi significativo. Considera que con unión bancaria "ou sector financeiro chipriota estivese supervisado externamente e ou Mecanismo de Resolución sería predecible e homoxéneo co resto dous países dá Unión".


Respecto da forma en que se resolveu a crise, Rajoy dixo que, "tralas vacilaciones iniciais, paréceme aceptable a solución finalmente adoptada na reunión extraordinaria do 25 de marzo entre ou Eurogrupo e ou Goberno chipriota: aceptable para interéses de Chipre, para ou conxunto dá Unión Monetaria e, por que non dicilo, para interéses concretos de España".


En canto aos resultados concretos do Consello Europeo, Mariano Rajoy asegurou sentirse satisfeito, aínda que me gustou ver un ritmo superior nos traballos e unha maior intensidade na posta en práctica dúas plans aprobados".


Segundo explicou, as prioridades marcadas coinciden basicamente coas do Goberno: "Consolidación fiscal diferenciada e compatible co crecemento; restauración do crédito á economía; promoción do crecemento e a competitividade; atención ao desemprego e ás consecuencias sociais dá crise e, para rematar, modernización dás Administracións Públicas".


Ou presidente está de acordo co diagnóstico que levou a establecer estas prioridades: "A falta de crecemento en Europa e os inaceptables niveis de desemprego falan do crucial que é aumentar os esforzos para darlle a volta á situación".


Para concretar todo isto, ou próximo Consello Europeo de xuño "debe tomar decisións importantes". Ademais, "os presidentes do Consello e a Comisión deberán presentar un programa concreto sobre coordinación de políticas económicas, dimensión social dá UE, posibilidade de introducir convenios para fomentar a competitividade e ou crecemento, e mecanismos de financiamento de apoio ás reformas estructurales".


Rajoy asegurou non ter a menor dúbida "de que afrontamos a crise máis profunda na construción europea", pero que esta "non afecta aos seus fundamentos, principios e valores, que son vos cimentos sobre os que se levantou ou edificio europeo e que seguen, na miña opinión, plenamente vixentes". Unha maior integración política e económica constitúe, desde ou seu punto de vista, a clave para afrontar ou futuro.


Para iso, ou presidente avogóu por "recuperar ou apoio e a participación dúas cidadáns non proxecto europeo. Os cidadáns deben ter a convicción de que son vos protagonistas dese proxecto e de que Europa atende as súas necesidades".


Tamén, pediu aos grupos a súa colaboración con "reflexións, iniciativas e propostas" para obter ou máximo consenso posible.


Na resposta aos portavoces dous grupos parlamentarios, ou presidente insistiu en que ou Goberno ten clara a política económica que está desenvolvendo e unha estratexia ben deseñada.


Rexeitou as críticas suscitadas por algúns grupos respecto dá falta de concreción dás decisións que se toman na UE. Na súa opinión, Europa avanza e toma decisións, pero faio ao seu ritmo e coas dificultades que suscita ou necesario consenso e as diferenzas de intereses entre vos membros.


O presidente admitiu que ou comisario europeo de Economía vai sinalar hoxe algúns desequilibrios do noso país, pero aclarou que para a súa análise "utilizou datos dous anos 2009, 2010 e 2011". Non último ano explicou que en España se fixeron reformas importantes con "resultados palpabeis", pero asumiu que se mantén un grave problema de desemprego "que só serve para confirmar que hai que continuar coas políticas reformistas".


Rajoy anunciou que nas próximas semanas presentarase un plan de inclusión social porque ou anterior finalizou en 2010.


Tamén sinalou que ou plan sobre infancia e adolescencia aprobado non último Consello de Ministros recolle importantes medidas contra a pobreza infantil. A este respecto solicitou a colaboración dous grupos para atender un asunto que é "de estrita xustiza".