miércoles, 24 de abril de 2013

Na sesión de control ao Goberno

Esta mañá celebramos a habitual sesión dos mércores, de control ao Goberno na que o presidente Mariano Rajoy afirmou que en política económica hai que perseverar porque aínda que a recuperación sexa lenta xa hai efectos positivos que nos levarán a crecer e crear emprego en 2014.


Recordou que cando chegou ao Goberno, Europa esixíalle a España un déficit para 2013 do 4,5. As negociacións do Executivo lograron reducir a esixencia ao 6,3.

En resposta a unha pregunta formulada por Alfredo Pérez Rubalcaba, do Grupo Socialista, dixo que "foi o Goberno o que logrou o entendemento coa Comisión, non vostedes que non o conseguiron nunca".


O presidente reiterou que as previsións de emprego para 2013 seguen sendo malas, pero a tendencia indica que cada vez se contén máis a perda de postos de traballo. Considera que "o que temos que facer este ano é manter a política económica que levamos a cabo ao longo dos últimos meses" porque xa hai sinais positivos.

Entre elas sinalou que o déficit exterior mellorou, a balanza de pagos está en superávit e o investimento estranxeiro xa está entrando. Ademais, "hoxe os mercados compórtanse mellor, xa nos estamos financiando a prezos similares aos do ano 2010, a prima de risco está ben".


Tamén na sesión de control, o presidente contestou unha pregunta formulada polo deputado do Grupo Mixto Joan Baldoví sobre a política do Goberno respecto de os desahucios. Rajoy mostrou o seu respecto á iniciativa lexislativa popular presentada no Congreso sobre este asunto, "estea ou non de acordo con boa parte do seu contido e neste caso non o estou nin eu, nin a inmensa maioría desta cámara".


Recordou que "este Goberno é o primeiro na historia da democracia española que lexislou sobre este asunto, primeiro co código de boas prácticas e despois cun real decreto de medidas urxentes para reforzar a protección aos deudores hipotecarios que o Goberno aprobou en novembro. Hai medidas moi importantes, como a paralización si existen cláusulas abusivas dos lanzamentos; a limitación dos intereses de demora; o reforzo da independencia ás sociedades de tasación; o límite para que o valor de tasación na poxa non poida ser inferior ao 75% do valor da tasación; construír un fondo social de vivendas. O que fixemos é tomar unha serie de medidas cuxo obxectivo é protexer aos deudores, e iso é o que realmente é útil para a xente, non as medidas populistas nin as manifestacións organizadas vulnerando os dereitos democráticos de moitos deputados desta cámara", concluíu.