Sobre a vindeira semana de actividade parlamentaria

A vindeira semana será intensa no Congreso. O martes pola mañá, desde as 10,00 horas presidirei a Comisión de Fomento para recibir a comparecencia da Secretaria Xeral de Transporte do Ministerio de Fomento, Carmen Librero, para informar sobre o Plan de Racionalización do Transporte Ferroviario aprobado polo Consello de Ministros o día 28 de decembro de 2012.


E si é posible cando termine asistirei á Comisión de Economía e Competitividade, da que son vocal, para así escoitar do Ministro de Economía e Competitividade, Luis de Guindos, as explicacións sobre os últimos pasos da recapitalización financeira.

O Pleno comezará o martes, día 12, ás 16,00 horas, co debate de tóma en consideración da proposición de lei presentada polo Grupo Socialista para a creación dun Fondo para o emprego nas Pequenas e Medianas Empresas e para Emprendedores.


Logo debateremos as proposicións non de lei de CiU pola que se insta ao Goberno á aprobación dun Plan de choque para a creación de emprego; e de IU, ICV-EUiA, CHA sobre creación dunha auditoría da débeda pública e dunha comisión que determine os criterios económicos e sociais cos que poder cualificar como odiosa parte da débeda.


Para rematar, o martes debateranse e votarán as mociones consecuencia de interpelaciones urxentes de ERC (Grupo Mixto), sobre o impacto económico e fiscal da legalización da produción e o consumo de cannabis; do Grupo Socialista sobre as intencións do Goberno respecto da reforma do sistema educativo; e de UPyD sobre as medidas legais necesarias para perseguir a corrupción política, tipificando como delito o financiamento ilegal dos partidos políticos, o delito de enriquecimiento inxusto dos cargos públicos e reforzando os instrumentos xurídicos para esixir responsabilidades aos xestores públicos.


O mércores reanudarase o Pleno ás 9,00 horas coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpelacions urxentes.


O xoves, tamén a partir das 9,00 horas, debaterase o Real Decreto-Lei 3/2013, de 22 de febreiro, polo que se modifica o réxime das taxas no ámbito da Administración de Xustiza e o sistema de asistencia xurídica gratuita; e o 4/2013, de 22 de febreiro, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego.

Así mesmo, veranse distintos dictames da Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionais, e celebrarase o debate de totalidade do proxecto de lei polo que se modifica a Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres.


Tamén se decidirá sobre a tramitación directa e en lectura única do Proxecto de Lei Orgánica sobre o proceso de renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial, pola que se suspende a vixencia do artigo 112 e parcialmente do 114 da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial.


Doutra banda, o Pleno votará o último dictame da Comisión do Estatuto dos Deputados sobre a declaración de actividades dos parlamentarios, e o dictame elaborado polo mesmo órgano achega do suplicatorio formulado en relación cun deputado.


Finalmente, votarase a elección de deputados para a Comisión de Control dos Créditos destinados a Gastos Reservados, de acordo coa Resolución da Presidencia do Congreso dos Deputados sobre segredos oficiais, de 11 de maio de 2004, que establece unha maioría de tres quintos da Cámara.Con la tecnología de Blogger.