domingo, 17 de marzo de 2013

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso


O vindeiro Pleno comeza o martes, 19 de marzo, ás 16,00 horas, co debate de toma en consideración das proposicións de lei presentadas por CiU, sobre destino dos recursos procedentes das poxas dos dereitos de emisión de gases con efecto invernadeiro a políticas de cambio climático e a súa distribución entre as Comunidades Autónomas; e por IU, ICV-EUiA, CHA para a loita contra a corrupción.

Doutra banda, debateranse as proposicións non de lei do Grupo de UPyD relativa ao emprego dos rescates solicitados ao Estado por diversas Comunidades Autónomas e do PNV sobre a xestión dos portos da Comunidade Autónoma do País Vasco.

A sesión do martes continuará coas mocions consecuencia de interpelacions  urxentes de IU, ICV-EUiA, CHA, sobre medidas para unha saída social á crise e a xeración de emprego; de CiU sobre a estratexia de política industrial que ten previsto levar a cabo o Goberno e do Grupo Socialista relativa á posición do Goberno achega da solución aos titulares de participacións preferentes e débeda subordinada que foron enganados na comercialización destes títulos.

O mércores, o Pleno renovarase ás 9,00 horas coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpelacions urxentes.

O xoves, tamén a partir das 9,00 horas, debaterase o informe do Defensor do Pobo correspondente á xestión realizada durante o ano 2012. A Defensora do Pobo, Soidade Becerril, presentará un resumo do informe. Trala súa ausencia, poderán intervir os representantes dos grupos parlamentarios, tal e como determina a Resolución da Presidencia do Congreso sobre a tramitación destes informes.

Posteriormente debaterase e votará o proxecto de Lei Orgánica sobre o proceso de renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial, pola que se suspende a vixencia do artigo 112 e parcialmente do 114 da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial , que se ve en tramitación directa e lectura única, co que pasa ao Senado sen verse en Comisión.

Esta mesma tramitación segue o proxecto de Lei Orgánica pola que se autoriza a ratificación por España do Protocolo sobre as preocupacións do pobo irlandés con respecto ao Tratado de Lisboa, feito en Bruxelas o 13 de xuño de 2012.

Para rematar, a Cámara votará a solicitude da Comisión de Sanidade e Servizos Sociais de prorrogar seis meses do prazo para a conclusión dos traballos da Subcomisión para a análise dos problemas estructurales do sistema sanitario e das principais reformas que deberán acometerse para garantir a súa sostibilidade.