lunes, 11 de febrero de 2013

Sobre a actividade parlamentaria


Esta semana que comeza hoxe será de intensa actividade parlamentaria.

O martes pola mañá presidirei a Comisión de Fomento na que debateremos once Proposicións non de Lei:

1º. Proposición non de Lei relativa á implantación de medidas para mellorar a infraestructura e o servizo de Renfe na localidade de Ugao-Miraballes (Bizkaia). 

2º. Proposición non de Lei sobre a licitación e ejecución das obras para a integración urbana da liña R-2 en l'Hospitalet de Llobregat e a construción do intercambiador da Torrassa. 

3º. Proposición non de Lei sobre medidas a adoptar para garantir a seguridade nas rutas dos cruceros de vacacións. 

4º. Proposición non de Lei pola que se insta ao Goberno a promover as Autopistas do Mar como un transporte de mercancías alternativo á estrada, que fomente un sistema de transporte sostenible na Unión Europea. 

5º. Proposición non de Lei pola que se insta ao Goberno á ejecución das obras de acondicionamiento da estrada N-260 entre Portbou e a fronteira francesa. 

6º. Proposición non de Lei relativa ao necesario programa de descontos na autopista AP-9 de Galicia. 
7º. Proposición non de Lei sobre a apertura das Minas de Alquife. 

8º. Proposición non de Lei sobre a integración operativa de España en Grupo Intergubernamental de Coordinación do Sistema de Alerta temprana e mitigación de tsunamis no Atlántico nororiental, e o Mediterráneo e mares adxacentes. 

9º. Proposición non de Lei para o reforzo do enfoque preventivo da seguridade aérea. 

10º. Proposición non de Lei sobre o mantemento do réxime actual das bonificaciones ao transporte en Canarias, Baleares, Ceuta e Melilla. 

11º. Proposición non de Lei sobre medidas para desbloquear a paralización do recoñecemento do Acordo de Modificación do II Convenio Colectivo de Portos do Estado e Autoridades Portuarias actualmente en período de ultractividade.O martes pola tarde ás 16,00 comezará o Pleno do Congreso dos Deputados co debate de toma en consideración de dúas iniciativas legislativas populares. Trátase, por unha banda, da Proposición de Lei para a regulación da festa dos touros como Ben de Interese Cultural e, por outro, a Proposición de Lei de regulación da dación en pago, de paralización dos desahucios e de aluguer social .

O Pleno continuará coas proposicións non de lei do Grupo Popular relativa á revisión dos dereitos e deberes dos alumnos; e do Grupo Socialista sobre poxa de medicamentos e dereito dos inmigrantes a tarxeta sanitaria.

A sesión do martes concluirá coas mociones de IU, ICV-EUiA, CHA sobre o desenvolvemento en España da técnica de extracción de gases non convencionais denominada fracturación hidráulica ou fracking; do PSOE sobre as consecuencias das súas propostas e decisións e, en concreto, do Real Decreto-Lei 15/2012, na Corporación RTVE.

O mércores, o Pleno renovarase ás 9,00 horas coa sesión de control ao Goberno e as interpelaciones urxentes.

O mércores pola tarde asistirei á Comisión de Economía e Competitividade na que debateremos e votaremos o Proxecto de Lei de medidas urxentes para reforzar a protección aos deudores hipotecarios (procedente do Real Decreto-Lei 27/2012, de 15 de novembro).


O xoves, a partir da mesma hora, decidirase a convalidación ou derrogación do Real Decreto Lei 1/2013, de 25 de xaneiro, polo que se prorroga o programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego e adóptanse outras medidas urxentes para o emprego e a protección social das persoas desempleadas; e do Real Decreto Lei 2/2013, de 1 de febreiro, de medidas urxentes no sistema eléctrico e no sector financeiro.

Para rematar, votaranse as Propostas de Resolución presentadas con motivo do debate da Memoria sobre o estado, funcionamento e actividades do Consello Xeral do Poder Xudicial e dos Xulgados e Tribunais de Xustiza, correspondente ao ano 2011.