Aprobada a Axenda Dixital para España


Onte o Consello de Ministros aprobou a Axenda Dixital para España, que marca a folla de ruta para o cumprimento dos obxectivos da Axenda Dixital para Europa en 2015 e en 2020, e incorpora obxectivos específicos para o desenvolvemento da economía e a sociedade dixital en España.

A Comisión Europea sinala que a implantación de Axenda Dixital para Europa permitirá incrementar o PIB nun 5 por 100 durante os próximos oito anos mediante o aumento do investimento nas Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC), a mellora da capacitación dos traballadores e o impulso á economía de Internet. A economía de Internet é creadora neta de emprego. Por exemplo, en Francia representa o 25 por 100 e en Estados Unidos, o 40 por 100 do novo emprego xerado.

A Axenda Dixital para España contén 106 liñas de actuación estructuradas en torno a seis grandes obxectivos:

1. Fomentar o despregue de redes ultrarrápidas.

2. Desenvolver a economía dixital.

3. Mellorar a administración electrónica e os servizos públicos dixitais.

4. Reforzar a confianza no ámbito dixital.

5. Impulsar o I+ D + i nas industrias de futuro.

6. Apoiar inclusión dixital e a formación de novos profesionais TIC.


A posta en marcha da Axenda se articula mediante nove plans:

- Plan de telecomunicacions e redes ultrarrápidas para fomentar o investimento eficiente en novas redes de banda ancha. O plan ten entre os seus obxectivos principais para 2015, incrementar a cobertura de redes de fibra óptica ata o 50 por 100 da poboación e que, polo menos, un 5 por 100 dos fogares contraten servizos de banda ancha superiores a 100 Mbps.

- Plan de TIC en PYME e comercio electrónico orientado a maximizar as oportunidades que ofrecen as novas tecnoloxías para mellorar a productividade e competitividade. Entre os obxectivos do plan a 2015 atópanse que o 40 por 100 das PYME incorporen a factura electrónica, que o 33 por 100 das PYME compren e vendan a través de Internet e que o 50 por 100 da poboación realice compras a través de Internet.

- Plan integral para a industria de contidos dixitais para aproveitar o seu potencial de crecemento e impulsar a economía. Perséguese un incremento dun 20 por 100 na facturación do sector no periodo 2011-2015 (as aplicacións móbiles, publicidade on-line, cine de animación dixital, videoxogos, música, cine, libros).

- Plan de Internacionalización de Empresas Tecnolóxicas para fomentar a súa presenza internacional e incrementar nun 30 por 100 as exportacións do sector TIC no periodo 2011-2015.

- Plan de Acción de Administración Electrónica da Administración Xeral do Estado para maximizar a eficiencia da Administración mediante as TIC e o uso dos servizos de Administración Electrónica nun 50 por 100.

- Plan de Servizos Públicos Dixitais para continuar impulsando a dixitalización da Xustiza, a Saúde e a Educación Dixital.

- Plan de confianza no ámbito dixital para xerar sistemas de seguridade e confianza para o usuario. A ciberseguridade é un elemento fundamental para impulsar o comercio electrónico e a economía dixital. O obxectivo é aumentar do 50 por 100 ao 70 por 100 a porcentaxe de usuarios que confía moito ou bastante en Internet en 2015.

- Plan de desenvolvemento e innovación do sector TIC para aproveitar o potencial de crecemento e de creación de emprego das industrias de futuro como a computación na nube (Cloud Computing), as cidades intelixentes (Smart Cities) e o tratamento masivo de datos (Big Data).

- Plan de inclusión dixital para conseguir que máis do 75 por 100 a poboación use Internet con regularidade en 2015 e para aproveitar as posibilidades da banda ancha móbil, establecendo como obxectivo un 75 por 100 de penetración da banda ancha móbil entre os usuarios de telefonía.

Con la tecnología de Blogger.