jueves, 28 de febrero de 2013

O conxunto das Administracións Públicas pechou 2012 cun déficit do 6,74% do PIB


Esta mañá o ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, presentou o dato que o Goberno remite á Unión Europea de que o conxunto das Administracións Públicas pechou o pasado ano 2012 cun déficit de 70.822 millóns de euros, o que representa o 6,74% do PIB.

Para o ministro, este dato "pon de relevo como grazas ao esforzo da sociedade española, tanto dos cidadáns como das súas administracións, lograr un importante avance na credibilidade das contas españolas e na recuperación da confianza".

Os Orzamentos de 2012 cumpríronse nun contexto económico moi complexo polo ciclo recesivo. Este dato contrasta co da peche de 2011, no que o conxunto das Administracións Públicas finalizou cun desfase de 95.266 millóns de euros, o 8,96% do PIB, excluído o efecto das axudas ao sector financeiro.

Deste xeito confírmase unha importante mellora no desequilibrio das contas públicas de máis de 2 puntos porcentuales fronte ao peche de 2011, é dicir, máis de 24.000 millóns de euros menos e apenas unha lixeira desviación de 0,44 puntos porcentuais fronte ao obxectivo do 6,30% do PIB comprometido con Bruxelas.

En términos comparativos con outros países, segundo o Fondo Monetario Internacional, o impulso fiscal primario, medida que valora a intensidade do exercicio de consolidación fiscal, é en 2012 o maior dos países avanzados, con máis de 3 puntos porcentuais do PIB.

Con estas cifras ponse de manifesto unha vez máis como "España é un país capaz de sacrificarse e superar a situación máis difícil, un esforzo que desde logo mereceu a pena e que apuntan cara á saída da crise", segundo afirmou o ministro.

En concreto, a Administración Central do Estado rexistrou un déficit de 40.309 millóns de euros, o que equivale ao 3,83% do PIB. En 2011 esta administración pechou o exercicio cun déficit do 5,13% do PIB, 54.511 millóns de euros.

As Administracións da Seguridade Social pecharon 2012 cun déficit en términos de Contabilidade Nacional de 10.131 millóns de euros, o 0,96% do PIB.

As axudas ao sector financeiro, en 2012, han ter un impacto de 3,25 puntos porcentuais do PIB.

Comunidades e Corporacións Locais

As Comunidades Autónomas fixeron un extraordinario esforzo de consolidación en 2012. O conxunto das Comunidades Autónomas pechou 2012 cun déficit do o 1,73% do PIB logo das liquidaciones do sistema de financiamento, fronte a un déficit de 35.201 millóns de euros de 2011, o 3,31% do PIB. As cifras de 2011 descontan o impacto financeiro das liquidacións, para evitar as distorsions comparativas.

Estremadura foi a que rexistrou o mellor rexistro cun déficit do 0,69% do PIB. Asturias alcanzou un déficit do 1,04%, A Rioja do 1,04% e a Comunidade de Madrid o 1,07% e Cantabria o 1,13%, mentres que Galicia alcanzou o 1,19%.

Canarias rexistrou o 1,23%, Navarra o 1,34%, Castilla e León o 1,40%, País Vasco o 1,39% e Aragón o 1,47%.

Castilla A Mancha pechou 2012 cuns números vermellos equivalentes ao 1,53% do PIB, tras recortar o seu déficit desde o 7,87% de 2011.

Xa claramente por encima do obxectivo do 1,5% sitúanse Baleares co 1,83%, aínda que procede dun déficit do 4,19% en 2011, Cataluña co 1,96% tras un rexistro do 4,02% de 2011 e Andalucía o 2,02%.

A continuación sitúase Murcia cuns números vermellos equivalentes ao 3,02% do PIB, tralo 4,53% rexistrado en 2011 e a Comunidade Valenciana co 3,45% fronte ao 5,00% de 2011.

As Corporacións Locais, pola súa banda, pecharon o pasado exercicio cun déficit de 2.148, o 0,20% de PIB, o que supón unha mellora de 0,10 puntos porcentuales respecto ao obxectivo do 0,30% do PIB. En 2011 o déficit alcanzou os 4.781 millóns de euros, o 0,45% do PIB.