viernes, 11 de enero de 2013

Datos de mellora do financiamento da economía española


Compre salientar que onte o Tesouro Público estreou a primeira emisión de débeda do presente ano cun sobresaliente, ao cumprir con tres obxectivos:


1. Logrou colocar máis débeda: O Tesouro logrou adxudicar 5.820 millóns de euros en bonos e obrigacións con distintos vencimentos, 820 máis dos que tiña previstos.

2. A menor interese: Os bonos a cinco anos pasaron dun interese do 4,68% que se pagou o pasado novembro, a un interese medio de 3,98%. Os bonos a dous anos situáronse a un interese medio do 2,47%. O custo dos bonos con vencimiento en 2026 baixou do 6,19%, que rexistrou en xullo de 2011, ao 5,5%.

3. A demanda duplicou a oferta: Vendéronse 470 millóns con vencimiento en 2026, 1.950 millóns en bonos a cinco anos e 3.397 millóns a dous anos.

A aposta dos inversores por España traduciuse nunha baixada do custo do bono español e a caída da prima de risco

O bono español a 10 anos está hoxe no 4,9% e o diferencial coa débeda alemá rolda os 325 puntos básicos (a enorme distancia dos 638,4 puntos do 24 de xullo, cota que deixaba á economía española ao bordo do rescate) 
Esta primeira emisión do ano evidencia que España está recuperando a confianza e confirma a tendencia positiva que se iniciou en 2012. Esta confianza débese en gran medida á redución do risco de ruptura do euro, á inyección de liquidez dos bancos centrais nos mercados e ás reformas que sintan as bases da prosperidad e o futuro do noso país.

 Esta tendencia positiva iniciouse o ano pasado: o interese medio da débeda do Estado en 2012 foi do 3,4% fronte ao 3,9% de 2011. De feito, o Tesouro Público, non só logrou colocar toda a débeda prevista para 2012 antes de pecharse o ano e a menor custo, senón que se anticipou captando 11.200 millóns de euros máis dos que necesitaba.

 
Tamén cabe salientar o éxito da oleada de emisións de débeda que realizaron as empresas españolas nos últimos días. O mercado tamén está aberto para as grandes empresas españolas e a prezos máis baratos. Algunhas destas empresas lograron colocar débeda ao mellor prezo da súa historia.

Asemade a Bolsa española mantense entre as mellores do continente nas últimas semanas. O éxito das emisións de débeda de grandes empresas españolas traduciuse nunha subida de case un 2% da Bolsa. Esta é unha noticia moi positiva para os máis de 7 millóns de pequenos inversores españois.

En definitiva a confianza dos inversores abre unha mellora da vía de financiamento do noso País

Confiemos na consolidación desta tendencia xa que diso depende en boa parte a recuperación da nosa economía e polo tanto para o crecemento económico e a creación de emprego.