martes, 29 de enero de 2013

O Goberno cumpriu en 2012 co obxectivo orzamentario de ingresos

Hoxe en roda de prensa, o ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, confirmou que o Goberno cumpriu en 2012 co obxectivo orzamentario de ingresos pese á grave crise económica. Destacou a equidade deste esforzo fiscal, xa que foron as grandes empresas e os contribuintes con máis rendas os que máis contribuíron ao incremento de recaudación imprescindible para financiar os servizos públicos e reducir o déficit.

Os ingresos totais non financeiros, aínda con datos provisionais, eleváronse a 215.517 millóns de euros, fronte aos 211.089 millóns previstos nos Orzamentos do Estado, o que supón un 2,1% mais.

A recadación tributaria alcanzou os 168.567 millóns de euros. Iso supón un incremento do 4,2% (6.807 millóns de euros) sobre o exercicio anterior. Foi logrado nun escenario adverso de caída da economía, cun PIB nominal reducíndose o 1,2%.

As tres grandes figuras impositivas (IRPF, IVA e imposto sobre sociedades aumentaron a súa recadación en 2012.

 O incremento de recaudación do imposto de sociedades foi superior á suma do aumento de recaudación por IRPF e IVA xuntos, polo que a carga fiscal distribuír dunha forma máis equitativa.

A recaudación por IRPF creceu o pasado ano moderadamente, en 815 millóns, ata os 70.619 millóns de euros, un 1,2% máis que os 69.803 millóns rexistrados un ano antes. O crecemento produciuse exclusivamente polas medidas de consolidación fiscal (3.525 millóns), sobre todo polo gravame complementario que entrou en vigor a comezos de ano. Sen estas medidas, os ingresos diminuirían un 3,9%, unha caída similar á que se estima para as rendas brutas dos fogares.

O ministro destacou que no IRPF lógrase retornar a niveis do inicio da crise, respectando a progresividad do imposto. O 80% do custo do gravame complementario introducido neste imposto asumírono o 20% dos contribuyentes con rendas superiores, cunha base liquidable superior aos 30.000 euros anuais.

Os ingresos por IVA creceron en 2012 un 2,4% (1.162 millóns) ata 50.464 millóns de euros. Os dous factores que explican este crecemento son o impacto da subida de tipos en setembro (valorada en 2.441 millóns) e a disminución das devoluciones. Ambos factores explican o perfil que seguiu a recaudación ao longo do ano, cunha primeira parte moi negativa onde a recaudación chegou a caer a taxas próximas ao 10%.

En canto aos impostos especiais, a sua recadación diminuíu un 4,1%, ata os 18.209 millóns, o que supón unha porcentaxe similar ao de 2011. A maior perda rexístrase no imposto sobre hidrocarburos, cunha caída do 7,5%.