miércoles, 5 de septiembre de 2012

Veñen novas reformas para impulsar o crecemento e combater o paro


Reiniciado o curso político, xa coñecemos que o Goberno que preside Mariano Rajoy aprobará novas reformas para  impulsar o crecemento e combater o paro.

Así o executivo porá en marcha este trimestre un ambicioso programa de reformas  para seguir pondo as bases da recuperación económica, co obxectivo de seguir loitando incasablemente contra a crise  económica e o paro, como o fixo nos últimos meses.

Entre outras virán as seguintes:

- Reforma da calidade na Educación: para frear o elevado índice de fracaso  escolar, mellorar a eficiencia nas aulas e potenciar a Formación  Profesional.

- Unificación dos organismos supervisores: Unificaranse os actuais  oito organismos nun só organismo nacional.

- Reforma da lei de costas: co obxectivo de protexer o noso litoral e a  seguridade xurídica, tanto de propietarios como de concesionarios.

- Regulación do sector do transporte terrestre: cun proceso de liberalización  que faga máis eficaz, competitivo e rendible o servizo.

- Reforma da lei orgánica do poder xudicial: para darlle ao poder xudicial  maior axilidade, seguridade e permanencia no tempo.

- Lei de acción exterior: encamiñado a modernizar o servizo diplomático  para potenciar a proxección de España é mellorar a imaxe, a posición e a defensa dos intereses  españois no exterior.

- Unha nova lei de mutuas: para evitar prácticas abusivas, como o  absentismo inxustificado.
Esta lei representará un paso máis na loita contra a fraude no emprego e a Seguridade Social.

- Lei de mercado único: para evitar a fragmentación actual do mercado  nacional e facilitar a actividade dos emprendedores.

- Reforma enerxética: que free o insostible déficit tarifario.Realizarase unha repartición do déficit entre os diferentes sectores implicados a través dun  novo esquema de fiscalidade enerxética.