jueves, 13 de septiembre de 2012

Aprobada a prórroga do Programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desempregoAcabamos de finalizar a sesión plenaria de hoxe coas votacións. Quero resaltar que quedou convalidado, con 182 votos a favor, 122 en contra e 18 abstencións, o Real Decreto Lei 23/2012, de 24 de agosto, polo que se prorroga o programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego.

A Cámara rexeitou, con 141 votos a favor e 181 en contra, a súa tramitación como proxecto de lei polo procedemento de urxencia.

A ministra de Emprego e Seguridade Social, Fátima Báñez, destacou durante a súa intervención ante o Pleno do Congreso que o "novo Prepara" presenta unha serie de melloras co obxectivo de reformar a protección daquelas persoas que máis o necesitan e mellorar o obxectivo de recualificación dos desempregados.


Báñez asegurou que os desempregados son a absoluta prioridade do Goberno, que centra todo o seu esforzo en facer as reformas económicas que permitan retornar ao crecemento económico xerador de emprego que España necesita.

Neste sentido, a ministra de Emprego e Seguridade Social sinalou que o Goberno tomou medidas cunha celeridade sen precedentes neste país en tan só oito meses de lexislatura aprobáronse 9 leis e 25 reais decretos-lei-. Con todo, o actual contexto económico recesivo dificulta que se poidan apreciar con claridade uns resultados rápidos e contundentes?, afirmou.

Mentres chegan os resultados esperados das medidas aplicadas, afirmou Báñez, é necesario dar unha resposta a aquelas persoas que están en paro e atópanse nunha situación de especial dificultade, obxectivo que persegue a nova prórroga do Plan PREPARA.

Recordou que o programa PREPARA, creado en febreiro de 2011, diríxese aos desempregados que esgotan outras prestacións e subsidios e non contan con outras fontes de ingresos suficientes. Configúrase como unha axuda de 400 euros mensuais -que agora se elevan a 450 euros para os parados con maiores cargas familiares- durante un máximo de seis meses, sempre vinculada a un itinerario específico para incrementar a empleabilidad e inserir a estes desempregados.


O programa xa foi prorrogado en dúas ocasións anteriores. Con todo, é a primeira vez, desde a posta en marcha do Programa, que o Goberno realiza un informe de avaliación dos seus efectos previo á súa prórroga, a pesar de que era unha condición obrigatoria á que, ata agora, non se deu cumprimento.

A análise, segundo Báñez, revelou que se manteñen as circunstancias que xustifican a continuación do Programa aínda que debe ser revisado.

A titular de Emprego e Seguridade Social afirmou que os resultados dos anteriores programas, tras a análise, son decepcionantes. Só o 7% dos beneficiarios beneficiouse de accións formativas. E nalgunhas autonomías onde as necesidades formativas tenden a ser maiores, a porcentaxe non supera o 4,5 %, informou Báñez.

Do total das accións realizadas polos beneficiarios do programa, o 78% correspondía a actuacións de orientación individual, o 19% a accións de orientación grupal e menos do 3% a accións formativas, a pesar das evidentes deficiencias do colectivo de beneficiarios neste aspecto, sinalou.

Ademais, menos do 2% dos beneficiarios participou en accións de impulso ao emprendimiento e o 36% non accedeu á tutoría individual que constitúe, segundo a ministra, o primeiro paso para o deseño dun itinerario personalizado de inserción.

A avaliación tamén puxo de relevo que o número de accións por beneficiario foi de só 3,22, a pesar de que os beneficiarios estiveron desempregados, de media, o 85% do tempo de prestación.

O 67% dos beneficiarios, máis de dúas terceiras partes, non estiveron ocupados durante a súa participación no Programa; o 8% estiveron ocupados menos dun mes, e só o 18% máis de dous meses. Ademais, menos do 1% dos beneficiarios obtivo un contrato indefinido. E a porcentaxe de contratos indefinidos sobre o total de contratos do colectivo de beneficiarios é menos da metade que os contratos indefinidos sobre o total de contratos asinados en España entre o 15 de febreiro de 2011 e 2012, informou.

En definitiva, concluíu Báñez, a avaliación puxo de manifesto que a gran maioría dos beneficiarios non conseguiu ningunha ocupación e os que a lograron obtiveron traballos sobre todo de curta duración e case nunca indefinidos. Ademais, as accións realizadas para mellorar a empleabilidad do colectivo foron moi limitadas e deficientemente seleccionadas. Para Báñez, estes resultados mostran que o programa non obtivo os obxectivos que buscaba, o que empuxou ao Goberno ha introducir cambios na súa regulación co obxectivo de incrementar a súa eficacia.

Este Programa recalcou a ministra- pódeno pasar os beneficiarios só unha vez na súa vida. E polo tanto, eses seis meses teñen que ser, de verdade, unha porta á formación para retornar ao emprego.

Estas melloras están dirixidas a incrementar a súa eficacia como mecanismo de inserción no mercado de traballo e a protexer a aqueles cidadáns que se enfrontan a maiores necesidades. E, tamén, a reforzar, en coordinación coas Comunidades Autónomas, a supervisión do Programa como medio para incrementar a súa eficiencia e para estender unha cultura de avaliación continua das políticas activas de emprego, na liña do acordo alcanzado entre o Ministerio de Emprego e Seguridade Social cos axentes sociais.