domingo, 5 de agosto de 2012

Rajoy: "farei o que conveña aos intereses xerais do conxunto dos españois"

Son inaceptables as diferenzas de financiamento dos países que están na mesma zona monetaria e é por iso que quero destacar as palabras de Rajoy, que o pasado venres anunciaba que tomaría algunhas medidas non convencionais de política monetaria para resolver os problemas da zona euro. "Quero coñecer cales son esas medidas, coñecer o que significan, coñecer o que pretenden, coñecer se son adecuadas e, entón, á vista das circunstancias, tomaremos unha ou outra decisión, pero eu non teño tomada ningunha decisión e farei o que conveña aos intereses xerais do conxunto dos españois", explicou. 

Mariano Rajoy  destacou que a maior preocupación do Executivo son os 5,5 millóns de parados, a falta de crecemento económico e a caída de ingresos das Administracións Públicas. Por iso, subliñou a necesidade de reducir o déficit público e de axustar os gastos aos ingresos. "Isto non é unha opción. Non se pode facer outra cousa. Non se pode gastar se non ingresas e se non che prestan. Isto é o que nos obrigou a tomar moitas decisións difíciles", afirmou.

Entre outros, citou o acordo de non dispoñibilidade do 30 de decembro, a lei de estabilidade orzamentaria, os Orzamentos Xerais do Estado, as  decisións no ámbito sanitario e educativo e o paquete de reformas adoptado o 13 de xullo entre as cales expúñase a reforma da Administración local, medidas en materia de función e empregados públicos e a subida o IVE.

"Estas medidas non son amables, non son populares e todo iso supón un esforzo, non para o Goberno, senón para os españois e para as empresas. E son discutibles. Sei que todas pódense discutir e sobre todas pódese opinar. Pero o que non é opinable nin discutible é a necesidade imperioso de recortar o gasto e aumentar os ingresos. Non é opinable nin discutible a obrigación de estabilizar as nosas contas e demostrarlle ao mundo e aos nosos socios que seguimos sendo o país serio e cumpridor que sempre fomos", engadiu

Ao seu xuízo, ninguén pode dicir que o Executivo non  tomou decisións ou non gobernou. "O Goberno sabe perfectamente onde vai, sabe o que ten que facer e aínda que a situación é difícil nós imos superala como xa ocorreu noutras ocasións, aínda que non tan difíciles como esta, ao longo da nosa historia", afirmou.

Por outra banda, Rajoy tamén insistiu na necesidade de facer reformas para crecer economicamente, crear emprego, ser máis competitivos e aumentar os recursos das Administracións Públicas. En seis meses, o Goberno puxo en marcha unha serie de reformas que sentan as bases da recuperación económica aínda que non producen efectos inmediatos. "Non hai precedente en seis meses dunha acción de goberno destas características", afirmou.