viernes, 31 de agosto de 2012

Reestructuración do sector financieiro

O Consello de Ministros aprobou hoxe o  Real Decreto Lei de Reestruturación e Resolución de Entidades de Crédito, esencial no proceso de reformas que está levando a cabo o Goberno porque o saneamento do sector financeiro é imprescindible para recuperar o financiamento e o crédito para familias e empresas.

Ademais, a restructuración ten como obxecto conseguir dinamizar o mercado inmobiliario para sacar á venda o stock de vivendas e locais que seguen en mans das entidades de crédito para que poidan venderse a prezos razoables.

Medidas fundamentais:

O ministro de Economía e Competitividade, Luís de Guindos, en rolda de prensa sinalou que os principios xerais da norma son actuar preventivamente; minimizar o custo para os contribuíntes; garantir que temos un sistema bancario saneado e solvente, fundamental para a seguridade dos aforradores e a recuperación do crédito, e pór a disposición do armazón económico unhas entidades que xeren confianza.

De Guindos detallou as medidas incluídas na norma, en cuxa elaboración colaboraron o Banco Central Europeo, a Comisión Europea e o Fondo Monetario Internacional.

Entidades con problemas:

A norma establece tres niveis de xestión, segundo ha exlicado o ministro. O primeiro supón medidas de actuación temperá para as entidades que son viables pero teñen dificultades leves, polo que poden requirir unha axuda excepcional e transitoria nun horizonte máximo de dous anos.

O segundo nivel sería a actuación de restructuración, que está prevista para as entidades que son viables pero que necesitan recursos para un prazo máximo de cinco anos cunha prórroga de dúas mais.

O terceiro nivel supón a resolución ordenada de entidades. A diferenza da reestruturación, que se aplicaría a entidades viables que poden devolver por si mesma as axudas recibidas, a resolución é para aquelas que non o poden facer nun prazo razoable e incumpran os requisitos de solvencia.

En caso de resolución contémplase a venda do negocio da entidade, a transmisión dos activos e pasivos de maior calidade a un "banco ponte" e os de peor calidade levarían a unha entidade de xestión.

Reforzo do FROB:

A norma fai unha separación absoluta entre o Fondo de Garantías de Depósitos e o FROB. O Fondo de Garantías de Depósitos "centraríase en avalar os depósitos dos aforradores españois e é a única misión que vai ter", segundo De Guindos.

O ministro sinalou que se elimina unha participación que existe actualmente do capital privado no FROB e dótaselle dun capital e unha capacidade de endebedamento de 120.000 millóns de euros para 2012. O Estado establecerá un control permanente da actuación do FROB. O seu presidente comparecerá trimestralmente ante a Comisión de Economía do Congreso dos Deputados.

Custos de reestruturación:

Luís de Guindos sinalou que se pretende minimizar o impacto que os procesos de resolución bancaria teñen para contribuínte: "Trátase de facer a mellor utilización dos recursos públicos, que os custos das crises bancarias minimícense e que sexan os accionistas e os acredores os que paguen devanditas crises".

Sociedade de xestión de activos:

Luís de Guindos explicou que se trata dun entidade que compra os activos danados dos bancos a fin de que estes quedan nunha situación de maior solvencia, cun balance saneado e céntrense na súa actividade lóxica: xestionar o aforro dos depositantes e dar créditos. O "mal denominado banco malo" adquire os activos, os enajena cun horizonte temporal de entre 10 e 15 anos e logo véndeos. 

O ministro anunciou que ten que estar en vigor a finais de novembro ou principios de decembro. O Real Decreto Lei outorga ao FROB a capacidade de obrigar aos bancos que reciben axudas públicas a transferir os activos ao 'banco malo'.

Protección aos comerciantes polo miúdo:

O ministro de Economía afirmou que a comercialización que se produciu ata agora de preferentes non era a máis adecuada para os aforradores individuais. Por iso, o Goberno protexerá ao pequeno aforrador e establecerá "luz e taquígrafos a efectos de comercialización destes produtos".

Esixirase que en calquera colocación de produtos complexos exista, polo menos, un 50% de investidores profesionais. Á súa vez establécese o límite de 100.000 euros de contía mínima para desalentar que pequenos aforradores adquíranos.

Capital principal, Banco de España e retribucións de directivos:

Por outra banda, Luís de Guindos sinalou que se elevan os requirimentos de capital de todas as entidades bancarias do 8% ao 9%. Traspásanse competencias do Ministerio de Economía ao Banco de España e redúcense os límites establecidos con respecto ás remuneracións de directivos e executivos de entidades con asistencia financeira. O máximo pasa de 600.000 actuais a 500.000.