miércoles, 29 de agosto de 2012

Compromiso para resolver os problemas do séctor lácteo

Convén destacar a reunión mantida onte polo Ministro de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete cos representantes dos produtores e os industriais integrados na Interprofesional leiteira INLAC e ás Asociacións da distribución.

 
A información distribuída polo Ministerio destaca que o ministro trasladou a todos eles a preocupación do Departamento coa evolución da situación económica das explotacións gandeiras, cuxos custos de produción veñen incrementando pola evolución dos mercados internacionais de materias primas e cun prezo percibido polos gandeiros que se mantén por baixo dos custos de produción.


Ao finalizar esta reunión, Arias Cañete expresou a vontade do Goberno de manter este sector na súa dimensión actual, "porque se trata dun sector crave e estratéxico na política agraria do Goberno, pola súa importancia social, xa que se trata dun sector que está moi implantado en zonas onde a economía agraria é fortemente dependente desta actividade económica sen outra alternativa".


E afirmou o firme compromiso do Departamento por resolver os problemas do sector lácteo. "O Goberno non quere consentir a desaparición do sector lácteo español e converter a España nun país importador de leite doutros países".


Tamén deu conta dos traballos que veñen realizando durante os últimos meses, cun seguimento detallado da situación e con moi diversos contactos e reunións co Presidente da Xunta de Galicia e as Conselleiras de Galicia e Cantabria, así como coas Organizacións Agrarias, cooperativas, industrias e empresas da distribución.


Así mesmo, fixo mención aos contactos que respecto diso veu con outros Ministros e a Comisión Europea, con obxecto de trasladar a gravidade do problema e a necesidade de adoptar medidas, desde o ámbito comunitario, para resolver a situación.


Arias Cañete explicou que "estamos ante un problema que non é conxuntural, senón de longa duración". Ante esta situación, o ministro desvelou que mantivo unha conversación co seu homólogo francés, que lle trasladou a necesidade de tomar medidas no marco do G-20 para evitar a volatilidade dos prezos que se está vivindo a nivel mundial neste sector.


Ante esta grave situación, que esta pondo en risco a continuidade de moitas explotacións, o Ministro trasladou aos representantes dos gandeiros o seu compromiso por traballar na procura de solucións eficaces e por evitar que continúe a deterioración da situación.


E trasladou igualmente aos representantes da industria e a distribución a necesidade de que, ante esta situación, deben comprometerse polo futuro do sector, pedíndolles o seu apoio e colaboración na procura de solucións.


Ademais deuse conta de que na reunión celebrada presentouse o conxunto de medidas nas que vén traballando o Ministerio, que se concretan no establecemento dun Acordo de Colaboración para a mellora da eficiencia da cadea de valor dos produtos lácteos, na próxima publicación do Real Decreto que desenvolverá o paquete lácteo e na próxima remisión ao Consello de Ministros do proxecto de Lei de mellora da cadea de valor.


Neste marco, Arias Cañete anunciou a celebración de reunións cos distintos representantes do sector, con vistas a conseguir un gran acordo para a mellora da eficiencia das cadeas de valor, a comercialización do leite e os produtos lácteos. Este acordo debe mellorar a colaboración na aplicación da normativa e a vertebración da cadea de valor, aumentar a colaboración no ámbito da información ao consumidor e a actividade promocional, colaborar no fomento da internacionalización e establecer comisións de seguimento deste acordo de cooperación, recalcou. Este acordo é complementario da lexislación sobre a cadea de valor que se vai a pór en marcha e do Real Decreto que vai desenvolver o "paquete lácteo".


En relación coas empresas da distribución, o Ministro fixo mención á necesidade de non utilizar o leite como produto reclamo ante o consumidor, dado que se trata dun produto cunha base social moi ampla e cuxa estabilidade é básica para o mantemento do medio rural, en moitas partes de España.


A nota do Ministerio, informa que os representantes de INLAC trasladaron a súa coincidencia co diagnóstico exposto polo Ministro, manifestando que efectivamente os actuais prezos que recibe o gandeiro non remuneran os custos variables das explotacións. Expresaron, así mesmo, a súa confianza no efecto positivo da futura lei de mellora de cadea de valor, e solicitaron ao Ministro a necesidade de adoptar medidas con carácter de urxencia.


E que os representantes das asociacións da distribución expresaron o seu máximo compromiso por avanzar conxuntamente na solución dos problemas e por traballar cun espírito de colaboración para buscar solucións. A próxima semana comezarán as reunións sectoriais coa distribución, as industrias e as organizacións agrarias e de cooperativas, para concretar o Acordo de Colaboración entre a Interprofesional, as empresas da distribución e o Ministerio, que garanta o cumprimento dos compromisos.


Concluíu o Ministro solicitando a todas as partes que se acelere o Acordo de Colaboración e pediu a máxima sensibilidade para lograr un bo acordo que permita avanzar na mellora da situación do sector lácteo e volver a unha situación de normalidade.


Desde logo todo indica que o balance desta reunión con sector lácteo foi positivo e confío en que se siga avanzado para solucionar un dos problemas que máis preocupa en Galicia. Lembremos que máis do 40% da produción leiteira de España ten lugar nas 11.000 explotacións gandeiras da Comunidade galega e que dela dependen 60.000 familias.