domingo, 8 de julio de 2012

Sobre o vindeiro Pleno Extraordinario

O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, comparecerá o vindeiro mércores, 11 de xullo, no Congreso dos Deputados nun Pleno extraordinario, para informar sobre o Consello Europeo celebrado os días 28 e 29 de xuño en Bruxelas, así como para informar sobre a política económica do Goberno.

Como dispón o Regulamento do Congreso dos Deputados, fóra dos períodos ordinarios de sesións, a Cámara só poderá celebrar sesións extraordinarias a petición do Goberno, da Deputación Permanente ou da maioría absoluta dos membros do Congreso.

 Neste caso, a convocatoria do Pleno extraordinario realízase a petición propia do Executivo, para informar sobre o Consello Europeo de acordo con o procedemento previsto no artigo 203 do Regulamento.