viernes, 27 de julio de 2012

EPA do 2º trimestre de 2012Hoxe coñecemos a Enquisa de Población Activa elaborada polo INE  e correspondente ao segundo trimestre de 2012.

Son os seguintes:

ESPAÑA:

A ocupación descende en 15.900 persoas no segundo trimestre  ata un total de 17.417.300. A taxa intertrimestral de variación del empleo se sitúa no –0,09%. A taxa interanual de variación do emprego é do -4,84 %.

A poboación activa aumenta en 37.600 persoas. O número de parados aumenta en 53.500  persoas (0,95%) e alcanza a cifra de 5.693.100

A taxa de paro increméntase en 19 centésimas ata o 24,63%. Pola súa banda, a  taxa de actividade mantense no 60,08 %.

A ocupación das mulleres medra en 14.600 é a dos homes diminue en 30.600.

 A ocupación aumenta en 42.800 persoas nos Servizos e 6.200 na Construcción. Baixa na Agricultura en 44.000 e na Industria en 21.000.

O total de asalariados con contrato indefinido sube en 4.400, mentres que o  de asalariados con contrato temporal baixa en 18.300.
.
O número de fogares con todos os seus membros activos en paro aumenta en 9.300  no trimestre e sitúase en 1.737.600.

Por comunidades autónomas, a taxa de paro oscila entre o 14,56% de País  Vasco e o 33,92% de Andalucía. A taxa de actividade fluctúa entre o 52,50 % do Principado  de Asturias e o 67,54 % das Illes Balears.

Estos datos amosan que España atópase nunha situación de recesión económica que incrementa o paro e impide a creación de emprego.

Estas cifras de paro correspóndense pois co agudizamiento da recesión no  segundo trimestre de 2012 cunha caída do 0,4% do Produto Interior  Bruto (PIB): unha décima máis que no primeiro trimestre.

A pesar de todoo, os malos datos globais ocultan algunhas tendencias positivas relacionadas coa reforma laboral:

. Aumenta o número de contratos indefinidos.
. Descende o número de contratos temporais un 23,6%.
. Crece a ocupación entre maiores de 55 anos.
. Crece a ocupación entre mulleres.

 GALICIA:

A ocupación sitúase en 1.033.700

O número de parados ascende a 275.900

A tasa de actividade é do 55,36 %

A tasa de paro é do 21,07 %

A taxa de paro en Galicia, segue a manter un diferencial positivo con respecto á taxa de paro da media estatal(24,63). En concreto, esta diferenza é de 3,56 puntos co conxunto de España

Galicia, é a oitava comunidade autónoma con menor taxa de paro. As comunidades autónomas coa taxa de paro máis alta son Andalucía (33,92%), Extremadura (33,38%) e Canarias (33,14%). As comunidades coa taxa de paro máis baixa son País Vasco (14,56 por cento) e Navarra (16,41%)

Non son datos positivos, pero hai que ter en conta a conxuntura global e que, pese a iso, Galicia séguese mantendo por debaixo da media do Estado na taxa de paro.

OURENSE:
 
A ocupación sitúase en 107.500

O número de parados ascende a 27.600

A tasa de actividade é do 47,74 %

A tasa de paro é do 20,43 %

 A taxa de paro en Ourense, segue a manter un diferencial positivo con respecto á taxa de paro da media de Galicia (21,07 %) .