sábado, 30 de junio de 2012

Sobre á circunvalación do Barco e á A-76

O pasado venres compareceu na Comisión de Fomento do Congreso, o Secretario de Estado de Infraestruturas Rafael Catalá  que abordou varias cuestións relacionadas con dous proxectos de estradas que afectan á comarca de Valdeorras,  ás que fago  seguimento desde fai anos.

 Catalá puxo de relevo a importancia que ten a conexión das estradas N-120 e N-536, que evitará o paso das mercancías a través da travesía do Barco de Valdeorras (33,8 M€; 5,7 km).   Unha actuación que  terá un impacto positivo para un dos principais motores económicos da zona, as canteiras de lousa de Sobradelo (Carballeda de Valdeorras).

 A nova conexión permitirá que o transporte de mercancías non degrade ambientalmente a travesía urbana e mellore significativamente a seguridade viaria.   Recordou que o  Estudo Informativo que determinou a alternativa seleccionada foi aprobado en maio de 2009 (19/05/2009) e o proxecto de construción que desenvolve a actuación licitouse en agosto de 2011 (02/08/2011).  

E manifestou que entre os  os proxectos que iniciasen en 2012 atópase o correspondente a esta conexión e  que prevén adxudicar o proxecto axiña que como a tramitación administrativa permítao, unha vez que se produza a apertura dos Orzamentos Xerais do Estado de 2012.

Por outra banda, afirmou  que cando o PP  chego ao Goberno, a autovía A-76 Ponferrada-Ourense (1.109,8 M€; 125,5 km) atopábase en fase de Estudo Informativo pendente de Declaración de Impacto Ambiental (desde outubro de 2009). 

Recordou que para desbloquear o expediente e impulsar a tramitación administrativa, resulto  necesario revisar o trazado con obxecto de minimizar a afección ao Parque Natural da Serra dá Enciña dá Lastra, para o que houbo que coordinarse coa Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Xunta de Galicia.

Así tras as reunións mantidas coa comunidade Autónoma, a solución exposta, inclúe dous novos túneles artificiais, un axuste da boquilla do túnel de Biobra (lado Ourense), e algúns muros e ampliacións de viadutos que evitarán afeccións ao Parque Natural.   En decembro de 2011 (13/12/2011) foi remitida esta documentación complementaria ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, incluíndo ditos axustes.

E o Secretario de Estado informou que nestes momentos están á espera de obter a preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, paso previo para poder finalizar a redacción do estudo e aprobalo definitivamente (a continuación desenvólvense os proxectos e finalmente as obras).   Recordou que no Presupostos Xenerais do Estado de 2012 esta prevista unha partida de 220.000 € para poder aprobar definitivamente o estudo cando recibamos a Declaración de Impacto Ambiental.

 Confiemos en que as condicións económicas de España, permitan avanzar na nova planificacion de estradas nestes proxectos, que tanto ansían os Valdeorreses, así como lucenses e bercianos.

http://www.laregion.es/noticia/214983/bierzo/prioriza/perder/autovia/asturias/

 http://www.laregion.es/noticia/214981/fomento/licita/circunvalacion/barco/