martes, 29 de mayo de 2012

Unha voz común en Europa para defender os intereses comúns de todos os españois


No Pleno de hoxe pola tarde o debate de maior interese foi o dunha Proposición non de Lei do Grupo Socialista relativa á entrada en vigor dun sistema de eurobonos.

A iniciativa saíu adiante cunha emenda transaccionada por todos os grupos parlamentarios, baseada na emenda do Grupo Popular, cuxo texto final é:

"O Congreso dos Deputados manifesta a súa decidida vontade de seguir traballando conxuntamente para establecer as bases comúns dunha política europea orientada á estabilidade e o crecemento, de tal xeito que os intereses de España sexan amplamente compartidos polo conxunto de forzas parlamentarias e poidan ser defendidos por todas elas, en todos os foros e ante todas as institucións, cunha mesma estratexia e unha soa voz.

Igualmente, ínstase ao Goberno, a partir dos acordos así adoptados, a continuar emprendendo cantas actuacións sexan necesarias para tender cara a unha maior integración económica e política e ir avanzando no estudo de fórmulas que, nun futuro, puidesen expor como obxectivo a mutualización da débeda pública dos países que compartimos a Unión Monetaria".

O noso portavoz neste debate Gabriel Elorriaga sinalou que a posición do Goberno, favorable a este sistema, é ben coñecida, pero que a existencia de eurobonos non é o debate e non é a esta cámara á que hai que convencer.

O que se necesita é un debate europeo máis profundo que camiñe na dirección que nesta Cámara amplamente compartimos, subliñou.