sábado, 5 de mayo de 2012

Leve descenso en abril do paro rexistrado
Hoxe o Servizo Público de Emprego Estatal publica os datos oficiais de paro rexistrado de abril de 2012.

Os datos son os seguintes:

OURENSE:

A 30 de abril de 2012 había na provincia de Ourense: 31.274 parados rexistrados, 409 mais que en marzo de 2012 (1,33 %) e 3.748 mais que en abril de 2011 (13,62 %)

Distribución por sexo

15.075 homes
16.199 mulleres

Distribución por idades

2.713 menores de 25 anos
28.561 maiores de 25 anos

Distribución por sectores: 1.164 na agricultura, 4.592 na industria, 5.030 na construcción, 16.896 nos servizos e 3.502 sen emprego anterior.

GALICIA:

En Galicia o paro medra en relación co mes anterior en 849 persoas (0,31 %). Pechamos abril con 277.644 parados, 32.982 máis que fai un ano (13,48 %).

Distribución por sexo

134.878 homes
142.766 mulleres

Distribución por idades

22.990 menores de 25 anos
254.654 maiores de 25 anos

Distribución por sectores

7.456 na agricultura, 42.412 na industria, 47.534 na construcción, 151.068 nos servizos e 29.174 sen emprego anterior.

ESPAÑA:

No conxunto de España o paro descende en relación co mes anterior en 6.632 persoas, un 0,14 % menos.

Pechamos pois abril con 4.744.235 parados, e decir 474.875 mais que hai un ano (11,12 %)

Distribución por sexo

2.364.767 homes
2.379.468 mulleres

Distribución por idades

500.758 menores de 25 anos
4.243.477 maiores de 25 anos

Distribución por sectores

167.103 na agricultura, 541.660 na industria, 808.987 na construcción, 2.811.098 nos servizos e 405.387 sen emprego anterior.

Fonte: Servizo Estatal de Emprego.