sábado, 7 de abril de 2012

Comeza a tramitación do proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado

Coa entrada o pasado no Congreso do Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2012,  comeza a súa tramitación que  goza de preferencia sobre o resto de proxectos e proposicións de lei.

Así  entre os días 17 e 19 de abril celebraranse as comparecencias en Comisión para que os responsables dos distintos departamentos ministeriais expliquen as partidas correspondentes, e respondan ás preguntas dos deputados. 

Despois entre  os días 24 e 26 de abril celebrarase o debate de totalidade do Proxecto de Lei de Orzamentos, no caso de que se presentou algunha emenda que pida a devolución do proxecto ao Goberno, o que é previsible a tenor dos anuncios que se difundiron nestes días.  O prazo para presentar as emendas de totalidade conclúe o 20 de abril ás 14,00 horas. As emendas ao articulado poderán rexistrarse ata o 27 de abril ás 14,00 horas.

Logo na semana do 8 ao 10 de maio terá lugar o debate na Comisión de Orzamentos, que analizará e votará as emendas presentadas, e finalmente elaborará o ditame.  

O texto que aprobe a Comisión será elevado a Pleno entre o 22 e o 24 de maio.

A continuación remitirase o texto ao Senado. No caso de que a Cámara Alta non introduza emendas nin vaiche o proxecto, os Orzamentos quedarán definitivamente aprobados.

Se o Senado aproba modificacións ou veta o proxecto, este haberá de volver ao Congreso dos Deputados, que poderá ratificar ou rexeitar as emendas e, no seu caso, levantar o veto.
  
Agardemos que sexa productiva a tramitación da Leí mais importante, neste difícil momento que vive España.