viernes, 16 de marzo de 2012

O Goberno racionaliza o sector público para que sexa mais austero e competitivo


Hoxe o Consello de Ministros aprobou o Plan de restructuración e racionalización do sector público empresarial e fundacional estatal para configurar un sector máis reducido e acorde con actual contexto de austeridade e coa necesidade de controlar o gasto público.

A vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmou que esta reorganización responde aos principios de "eficiencia, economía e estabilidade orzamentaria".

Recordou que o plan aprobado hoxe súmase ás medidas adoptadas no sector público empresarial para limitar as retribucións dos directivos e reducir o número de conselleiros.

O Goberno analizou as empresas estatais existentes e determinou cales poden manterse e que outras deben extinguirse, suprimirse, fusionarse ou desinvertir nelas.

A vicepresidenta na rolda de prensa detallou as propostas de actuación do Executivo en relación coas distintas sociedades estatais, e asegurou que se producirá a supresión, desinversión ou axilización da liquidación en 80 sociedades, reduciranse 154 conselleiros e aforraranse máis dun millón de euros en soldos e dietas.

Así mesmo, Sáenz de Santamaría, asegurou que con esta medida os cidadáns coñecerán con máis transparencia "como se gastan e xestiónanse os ingresos públicos".