domingo, 18 de diciembre de 2011

Mañá comeza a sesión de Investidura

Mañá as 12 horas comeza no Congreso dos Deputados a Sesión de Investidura de Mariano Rajoy, candidato á Presidencia do Goberno proposto pola súa Maxestade o Rei ao presidente do Congreso dos Deputados, Jesús Posada.

A sesión continuará durante a xornada do 20.

Desenvolvemento

Seguindo o Regulamento do Congreso, a Sesión desenvólvese como segue:

. Comezará pola lectura da proposta por un dos secretarios (art. 171.1 RC).

. O candidato proposto exporá, sen limitación de tempo, o programa político do Goberno e solicitará a confianza da Cámara (art. 99.2 CE e art. 171.2 RC).

. Tras o tempo de interrupción decretado pola Presidencia, intervirá un representante de cada Grupo Parlamentario (de maior a menor) que o solicite, por 30 minutos (art. 171.3 RC).

. O candidato proposto poderá facer uso da palabra cantas veces solicíteo. Cando conteste individualmente a un dos intervinientes, este terá dereito de réplica por 10 minutos. Se o candidato contestar en forma global aos representantes dos Grupos, estes terán dereito a unha réplica por 10 minutos (art. 171.4 RC).

. A votación efectuarase á hora fixada pola Presidencia e será pública por chamamento (art. 85.2 RC). Se o Congreso dos Deputados, polo voto da maioría absoluta dos seus membros, outorgara a súa confianza a devandito candidato, o Rei nomearalle Presidente. De non alcanzarse dita maioría, someterase a mesma proposta a nova votación 48 horas despois, e a confianza entenderase outorgada se obtiver a maioría simple (art. 99.3 CE). Antes de proceder a esta votación, o candidato poderá intervir por tempo máximo de 10 minutos e os Grupos Parlamentarios por 5 minutos cada un para fixar posición (art. 171.5 RC).

- Outorgada a confianza ao candidato, o presidente do Congreso comunicarao ao Rei, aos efectos do seu nomeamento como presidente do Goberno (art. 171.6 RC).

A Sesión poderá seguirse en directo e en diferido desde o enlace do Congreso en Directo e Arquivo Audiovisual.