jueves, 27 de octubre de 2011

Propostas para favorecer a PEMES e Autónomos
Hoxe estivo Mariano Rajoy no acto de clausúra da Asemblea de Eleccións da Asociación de Traballadores Autónomos, e anunciou as seguintes medidas:

A Lei de Emprendedores nos primeiros 100 días de goberno:

1. Facilitar a capitalización do desemprego ao 100% para emprender un negocio.
2. Autorización única e exprés para a creación de empresas e o inicio da actividade, cuxo control dos requisitos será posterior a devandito inicio.
3. A creación dun fondo de capital semente mixto público-privado, que achegue ao investimento inicial para pór en marcha un negocio.
4. Apostar pola formación, a readaptación e reciclaxe profesional dos autónomos. Só o 4 % dos fondos de formación destínanse a formar aos autónomos que representan practicamente o 20 % da poboación activa. Para ter un tecido empresarial competitivo hai que ter empresarios ben formados.
5. Fomentar a cultura do esforzo e do emprendimiento desde o inicio do sistema educativo.

Fiscalidade e financiamento
1. Adecuar os módulos á nova realidade económica, facendo unha revisión do sistema e adoptando novos parámetros acordes á caída da actividade.
2. Establecer unha redución para microempresas e autónomos no imposto de sociedades de 5 puntos, ata o 20%, que se debe trasladar igual ao IRPF.
3. Estimular fiscalmente as reinversiones de beneficios na modernización do propio negocio.
4. Cambiar o criterio de devengo na tributación do IVE polo de caixa, para que os emprendedores non paguen o IVE das facturas que aínda non cobraron.
5. Pór en marcha unha conta tributaria que permita compensar as débedas das diferentes administracións cos impostos, ata coas cotizacións sociais que os autónomos deban pagar.
6. Facilitar fiscalmente o acceso ao financiamento privado de autónomos. Ata agora os Business Angels só teñen incentivos fiscais cando o que se apoia é unha empresa con forma societaria pero non cando é un autónomo ou emprendedor. Habería que facilitar tanto o financiamento privado como as achegas ou investimentos cara a un emprendedor ou un autónomo, cun incentivo fiscal.

Emprego

1. Facilitar a contratación do primeiro traballador cunha axuda de tres mil euros que poida descontarse das cotizacións sociais ou impostos que deba pagar o autónomo.
2. Reformar a negociación colectiva para que prevalezan os acordos ou convenios de empresa. E facilitar o descolgue dos convenios aos autónomos.
 
3. Permitir a cotización polo tempo real de actividade profesional a aqueles traballadores que xa coticen a xornada completa no Réxime Xeral e que vén obrigados a cotizar no RETA a tempo completo cando realizan unha actividade económica alternativa. Isto facilitaría o control das actividades non declaradas e que supón unha grave competencia desleal cara aos autónomos que si as declaran.