martes, 2 de agosto de 2011

Diminue en xullo o paro rexistradoHoxe foron coñecidos os datos oficiais de paro rexistrado do mes de xullo de 2011, un mes vacacional que a efectos de emprego é tradicionalmente bo.

Os datos son os seguintes:

OURENSE:

A 31 de xullo de 2011 había na provincia de Ourense: 24.482 parados rexistrados, 1.189 menos que en xuño de 2011 (- 4,63 %) e 1.149 mais que en xullo de 2010 (4,92 %)

Distribución por sexo

11.336 homes
13.146 mulleres

Distribución por idades

2.195 menores de 25 anos
22.287 maiores de 25 anos

Distribución por sectores: 824 na agricultura, 3.549 na industria, 3.894 na construcción, 12.800 nos servizos e 3.335 sen emprego anterior.

O descenso do paro rexistrado en Ourense é moi apreciable. Así, o paro baixou na provincia un – 4,63 % fronte o – 4,52 % de Galicia e o - 1,02 % estatal.

GALICIA:

En Galicia o paro baixa en relación co mes anterior en 10.557 persoas (- 4,52 %). Pechamos xullo con 223.000 parados, 13.211 máis que fai un ano (6,30 %).

Distribución por sexo

104.603 homes
118.397 mulleres

Distribución por idades

18.937 menores de 25 anos
204.063 maiores de 25 anos

Distribución por sectores

5.823 na agricultura, 33.956 na industria, 36.664 na construcción, 119.802 nos servizos e 26.755 sen emprego anterior.

O descenso do paro rexistrado en Galicia é superior ao acontecido no Estado. Así, o paro baixou na media do territorio estatal nun - 1,02 por cento fronte ao – 4,52 % da nosa Comunidade.

ESPAÑA:

No conxunto de España o paro baixa en relación co mes anterior en 42.059 persoas (- 1,02 %).

Pechamos pois xuño con 4.079.742 parados, 171.164 máis que fai un ano (4,38 %.)

Distribución por sexo

2.002.522 homes
2.077.220 mulleres

Distribución por idades

418.898 menores de 25 anos
3.660.844 maiores de 25 anos

Fonte: Servizo de Empleo Estatal